miniatura

  Król Salomon słynie przede wszystkim z budowy świątyni w Jerozolimie, którą nazywa się też Pierwszą Świątynią lub właśnie Świątynią Salomona. Na podstawie źródeł biblijnych możemy mieć pewność, że w Jerozolimie świątynia istniała w czasach przedwygnaniowych, jednakże ze względu na brak możliwości prowadzenia wykopalisk na wzgórzu świątynnym, czyli na dzisiejszym Haram asz-Szarif, nie można z całą pewnością określić, kiedy była ona zbudowana, czy miała swoją kananejską poprzedniczkę i czy teren obecnego wzgórza świątynnego był zabudowany. Budowa jerozolimskiego sanktuarium Budowie świątyni i jej opisom poświęcona jest większa część fragmentów 1. Księgi Królewskiej traktujących o Salomonie. Już fragment mówiący o kontrakcie zawartym z królem Tyru Chiramem (por. 1 Krl 5,15-31) wprowadza do tematu budowy[...]

miniatura

  Jest takie powiedzenie – nie najwyższych lotów – że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. O rodzinie Jezusa nie moglibyśmy tak powiedzieć, ale nie dlatego, że fotoreporterzy należeli wtedy do rzadkości. Braki w dokumentacji zdjęciowej były przez wieki nadrabiane niezliczonymi obrazami, rzeźbami, grafikami. Tak zwaną Świętą Rodzinę możemy oglądać na kartach świątecznych, w szopkach bożonarodzeniowych, w inscenizacjach i jasełkach. W większości przypadków jest to idealizowana rodzina o rysach aryjskich, stawiana za wzór pod niemal każdym względem. A jednak na tym pielęgnowanym przez wieki portrecie pojawiły się rysy i niedoskonałości. Co ciekawe, nie ukrywały ich Ewangelie. To raczej tradycja włożyła sporo wysiłku, aby ten rodzinny wizerunek ocieplić, jak powiedzieliby dzisiejsi specjaliści od kształtowania publicznego[...]

miniatura

„A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić”. Łk 19,45-47 Jezus wywraca stoły bankierów i handlarzy. Niektóre komentarze Nowego Testamentu, określają moment tego wydarzenia na dzień po Niedzieli Palmowej. Tydzień przed Paschą – musiał być dla nich czas świetnych interesów. Historyk rzymski Józef Flawiusz napisał, że w roku 70 w Jerozolimie na święto Paschy złożono w ofierze 255 tysięcy jagniąt. Dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy! To, co działo się na Dziedzińcu Pogan, musiało przypominać wielkie zoo z tysiącami zwierząt i ludzi. Handlowano przy okazji czym popadnie, a[...]