miniatura

– Zgromadzenie Ogólne ŚRK Od 31 sierpnia do 8 września 2022 roku obradowało w Karlsruhe w Niemczech 11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (ŚRK), która jest największą i najważniejszą organizacją ekumeniczną na świecie. Tegoroczne obrady odbywały się pod hasłem: Miłość Chrystusa porusza świat do pojednania i jedności. Wokół tego motywu koncentrowały się wykłady plenarne, warsztaty, modlitwy i prace w różnych grupach. Uczestnicy Do Karlsruhe przyjechało niemal 800 delegatów reprezentujących Kościoły członkowskie. Największą 15-osobową delegację wystawił Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, której udział do końca był niepewny. W Karlsruhe obecni byli również delegaci Kościołów członkowskich ŚRK z Polski: ks. Artur Aleksiejuk oraz ks. Paweł Cecha z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a[...]