miniatura

W ubiegłym roku ewangelicy ze Studzionki koło Pszczyny obchodzili jubileusz 80-lecia poświęcenia swojego kościoła. Z tej okazji ukazała się monografia poświęcona dziejom Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Studzionce autorstwa Bronisława Sztuchlika.  Autor, od lat zaangażowany w pracę parafialną jako chórzysta i radny, znany jest czytelnikom „Zwiastuna Ewangelickiego”. Oprócz artykułów publikował też wiersze i opowiadania gwarą, m.in. również w „Ewangeliku Pszczyńskim”, „Głosie Pszczyńskim” czy w „Słowie i Myśli”. Szukając dokumentów poświadczających dzieje studzieńskiej parafii, przeprowadził solidną kwerendę źródłową w miejscowych archiwach. Innym źródłem, z którego zaczerpnął wiedzę, były prowadzone od wielu lat wywiady z miejscowymi parafianami. W ten sposób udało się autorowi zebrać wiele cennych i unikatowych[...]

miniatura

Dzień 21 czerwca 2020 r. był dla parafii ewangelickiej w Studzionce (diecezja katowicka) dniem niezwykłym. Parafianie świętowali 80. rocznicę poświęcenia swojego kościoła, do której przygotowywali się od dawna – realizując kolejne remonty i pracując nad utrwaleniem dziejów parafii. Niewielka liczebnie społeczność jest parafią raczej diasporalną, niemniej mocno wpisaną swymi korzeniami w czasy Reformacji. Uroczystość rozpoczęła się, gdy przy dźwiękach dzwonów rada parafialna wraz z proboszczem procesjonalnie wprowadziła do odnowionego kościoła zaproszonych gości: biskupa Kościoła Jerzego Samca, bpa Mariana Niemca oraz ks. Marcina Makulę, prezesa BPGA. Gości, z przedstawicielem samorządu terytorialnego, sołtysem Studzionki Ireneuszem Gruszką, a także wszystkich zebranych w kościele przywitał proboszcz ks. Mirosław Czyż. Na wstępie[...]