miniatura

  Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) ma ponad 77,8 miliona członków w 148 Kościołach. Całkowita liczba członków w Kościołach ŚFL na koniec 2019 roku wyniosła 77 861 482, podczas gdy 145 Kościołów członkowskich w 2017 r., gdy przeprowadzono poprzednie badania, liczyło 75 653 515 członków. Jest to wzrost o ponad 2,2 miliona. Dane te zostały przekazane przez poszczególne Kościoły na koniec 2019 r. Siedem regionów ŚFL Po raz pierwszy podział statystyczny został uporządkowany według siedmiu regionów ŚFL. Najwyższy wzrost odnotowano w Azji – o 9%, co daje łącznie 12,4 miliona członków wśród 55 Kościołów ŚFL w 19 krajach. Region miał 11,4 miliona członków w 2017 r. Afryka z 31 Kościołami w 23 krajach ma 28,1 miliona członków, co stanowi średni wzrost o 7,6% w porównaniu z 26,1 miliona członków w poprzednim okresie. W Ameryce[...]