miniatura

„Anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jeruzalem do Gazy. Przebiega ona przez bezludną okolicę. Powstał więc i poszedł. A oto Etiopczyk, (…) czytał proroka Izajasza. Wtedy Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. (…) A Filip, poczynając od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie (…) i go ochrzcił. A kiedy wyszli z wody, Duch Pana porwał Filipa i eunuch już go więcej nie zobaczył. Jechał jednak z radością swoją drogą”. Dz 8,26-29.35-39 (BE) Są w życiu człowieka chwile szczególne, które chętnie wspominamy, są miejsca, do których powracamy w rzeczywistości lub pamięci, są szczególne spotkania, które pozostawiają ślady na całe życie. Te chwile, miejsca czy spotkania są jak słupy graniczne, jak kamienie milowe, dzielące życie na etapy.[...]

miniatura

– spotkanie chrześcijan ponad granicami W dniach 7-9 czerwca 2024 roku Frankfurt nad Odrą stał się centrum międzynarodowego i chrześcijańskiego święta, goszcząc uczestników na Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Pod hasłem „Nic nie może nas rozdzielić” tysiące osób z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Austrii i Niemiec zgromadziło się, by wspólnie świętować, dyskutować i budować przestrzeń wzajemnego zrozumienia. Przez trzy dni uczestnicy mieli do wyboru 150 różnorodnych wydarzeń, w tym debaty, warsztaty, koncerty, nabożeństwa, studia biblijne itd. Przygotowany został także program dla dzieci i młodzieży, a na rynku we Frankfurcie i w jego okolicy rozstawiono stoiska Kościołów i organizacji z różnych krajów. Każdy z uczestników otrzymał program w swoim języku, a wydarzenia i wystąpienia były[...]