miniatura

Dnia 19 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 87 lat Władysław Sosna. Z zawodu inżynier mechanik i pedagog. Ceniony w Polsce krajoznawca, działacz turystyczny i społeczny związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Prezes cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a także wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Władysław Sosna urodził się w 1933 r. w Cieszynie. W cieszyńskiej parafii jego przewodnikami wiary byli ks. Andrzej Buzek i ks. Oskar Michejda, który go konfirmował. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. był nauczycielem w Technikum Mechani-czno-Elektrycznym. Był bardzo aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim[...]