miniatura

„Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”. Jk 1,22 Pamiątka Reformacji jest doskonałą okazją, aby każdy z nas na nowo spojrzał na swoje wyznaniowe i duchowe życie. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo – jedno z haseł Reformacji ukierunkowuje nasze życie, działanie, podejmowane decyzje i aktywności. Przynajmniej tak być powinno. Pewnie od zawsze nie szły w parze słuchanie z wykonywaniem, skoro już apostoł Jakub apeluje o to, żeby w człowieku nie było rozdźwięku. Słucham i jestem posłuszny temu, co usłyszałem – zadanie na każdy dzień, wyzwanie na całe życie. To nie jest łatwe. Niekiedy ulegamy zniechęceniu, innym razem pozwalamy się przekonać, że nie warto. Niejednokrotnie dopada nas lenistwo i wygodnictwo – przekonujemy samych siebie, że wystarczy słyszeć. Jeśli mówimy – za ojcami Reformacji –[...]

miniatura

Rok 2023 jest dla parafii w Szczecinie wyjątkowy. Mamy okazję, aby wykorzystać przypadający w tym roku w naszym mieście jubileusz 500 lat Reformacji, do przypomnienia historii, wpływu duchownych i świeckich luteran na rozwój Szczecina. Jest to niewątpliwie szansa, aby zwrócić uwagę mieszkańców na naszą obecną rolę, jaką pełnimy jako parafia Kościoła mniejszościowego na Łasztowni, a więc w dzielnicy, której dawne znaczenie chcą przywrócić włodarze. Czy mamy coś ważnego do zaoferowania współczesnemu człowiekowi? Czy główne zasady Reformacji mogą być atrakcyjne dla dzisiejszego poszukującego? Przypatrzmy się zatem jednej z najważniejszych zasad, mianowicie sola Scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Znamy historyczne uwarunkowania, w których powstała. Powrót do źródeł Wobec wprowadzanych w Kościele Zachodnim dogmatów, które wyrażały[...]