miniatura

– u luteran w Kambodży Kraje azjatyckie zwykle kojarzą się nam z buddyzmem i hinduizmem. Jednak w tej części świata też żyją chrześcijanie – również luteranie. Informacje na ich temat można znaleźć na stronie internetowej Światowej Federacji Luterańskiej, gdzie wypisano Kościoły członkowskie tej organizacji. Kościół Luterański w Kambodży dopiero ubiega się o przynależność do ŚFL. Dlatego m.in. właśnie tam zorganizowano Peace Messenger Training (Trening Posłańców Pokoju). Wydarzenie odbyło się w dniach 1-6 maja 2024 r. w stolicy Kambodży – Phnom Penh. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie w wieku 18-30 lat. Je-go celem było wyposażenie młodych członków federacji w umiejętności rozwiązywania konfliktów, które występują w Kościołach. Konfliktów na tle wyznaniowym, światopoglądowym czy też politycznym. Uczestnicy szkolenia[...]

miniatura

Nabożeństwem rozpoczęło się 13 września XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które obraduje w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. W centrum Kongresowym ICE uczestniczyli w nim luteranie – delegaci i goście – ze 150 Kościołów członkowskich z 99 krajów. Powitał ich prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa z Nigerii, a przedstawiciele 7 geograficznych regionów federacji otrzymali  koszyki z chlebem i solą na znak polskiej gościnności. Kazanie wygłosiła ks. Danielle Dokman z Surinamu, która rozważając tekst z Mt 2,1-12 nawiązała do hasła zgromadzenia: „Jeden Duch, Jedno Ciało, jedna nadzieja”. Ta jedność uwidoczniła się najlepiej w Komunii Świętej. Śpiewano pieśni ze wszystkich kontynentów, na których żyją luteranie. Wśród gości były też grupy z różnych parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w[...]

miniatura

– wokół XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL No i doczekaliśmy się. Ponad dwa lata intensywnych przygotowań w Krakowie i Genewie, i oto do Polski, do Krakowa, do naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyjechali luteranie z całego świata. Przyjechali, żeby mówić o wspólnocie, o konieczności jedności w Duchu Świętym i o nadziei, która również łączy i jednoczy. Hasło Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej jest już chyba wszystkim dobrze znane: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Modlę się o to i proszę Boga, żeby to trzynaste już zgromadzenie – odbywają się one co sześć lat – jeszcze bardziej zbliżyło do siebie wszystkich luteran rozsianych po całym świecie. Żebyśmy mogli, jako jedno ciało dawać świadectwo naszej wiary i nadziei. A przede wszystkim wspierać się wzajemnie, pomagać sobie, uczyć się[...]