miniatura

  W krajach starożytnego Bliskiego Wschodu literatura mądrościowa była wiązana z władcami. Nie jest to rzecz dziwna, ponieważ dwór królewski faktycznie potrzebował ludzi wykształconych do zarządzania administracją i prowadzenia polityki zagranicznej. Zapewne więc także przy dworze jerozolimskim istniała szkoła kształcąca przyszłych ministrów i urzędników oraz dzieci królewskie, chociaż nie zachowały się żadne świadectwa przybliżające nam system szkolnictwa starożytnego Izraela i Judy. Istnieniem szkoły dworskiej można wytłumaczyć fakt, że niektóre przysłowia tej księgi mówią o sprawowaniu rządów i o środowisku dworu królewskiego (np. 8,15-16; 11,14; 14,28.35; 15,22; 16,10-15; 19,12; 20,8.26.28; 22,29; 24,6; 25,3.5-7) oraz dlaczego adresaci tych wypowiedzi nazywani są synami (np.1,8; 2,1; 4,1 i inne). W krajach starożytnego Bliskiego[...]

miniatura

  Król Salomon słynie przede wszystkim z budowy świątyni w Jerozolimie, którą nazywa się też Pierwszą Świątynią lub właśnie Świątynią Salomona. Na podstawie źródeł biblijnych możemy mieć pewność, że w Jerozolimie świątynia istniała w czasach przedwygnaniowych, jednakże ze względu na brak możliwości prowadzenia wykopalisk na wzgórzu świątynnym, czyli na dzisiejszym Haram asz-Szarif, nie można z całą pewnością określić, kiedy była ona zbudowana, czy miała swoją kananejską poprzedniczkę i czy teren obecnego wzgórza świątynnego był zabudowany. Budowa jerozolimskiego sanktuarium Budowie świątyni i jej opisom poświęcona jest większa część fragmentów 1. Księgi Królewskiej traktujących o Salomonie. Już fragment mówiący o kontrakcie zawartym z królem Tyru Chiramem (por. 1 Krl 5,15-31) wprowadza do tematu budowy[...]

miniatura

Dojście Salomona do władzy przedstawia 1. Księga Królewska w pierwszych dwóch rozdziałach. Biblia przynosi najpierw informację o starości króla Dawida (por. 1 Krl 1,1-5). Zapowiada to konieczność zmiany na  królewskim tronie. Jak czytamy, władca odczuwał zimno i nie mógł się rozgrzać. Postanowiono więc temu zaradzić, wyszukując młodą kobietę, która opiekowałaby się królem i ogrzewałaby go swoim ciałem, sypiając z nim w tym samym łóżku. Wybrano dziewczynę o imieniu Abiszag, Szunamitkę, czyli osobę pochodzącą z miasta Szunem, które najprawdopodobniej znajdowało się we wschodniej części równiny Jezreel. Abiszag wypełniała powierzone jej zadanie. W wersecie 4 znajduje się wypowiedź, wedle której dziewczyna pielęgnowała króla, ale król z nią nie współżył. W wypowiedzi tej nie chodzi jednak o ochronę dobrego imienia[...]

miniatura

  Biblia przedstawia trzeciego władcę Izraela – króla Salomona, syna Dawida – jako tego, który doprowadził Izrael na szczyt bogactwa i prosperity. W 1 Krl 10,27 czytamy, iż „król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni, a cedrów tyle, co sykomor”. Wypowiedź ta w starożytności musiała sprawiać o wiele większe wrażenie niż obecnie, ponieważ do czasów panowania Persów na Bliskim Wschodzie srebro było droższe od złota.  Biblia przypisuje królowi Salomonowi wielką mądrość. W 1 Krl 5,10-14 możemy przeczytać, że mądrość króla „przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i wszelką mądrość Egipcjan (…). Jego imię stało się sławne wśród okolicznych narodów”. Biblijny obraz króla Władca miał być autorem trzech tysięcy przysłów i tysiąca pięciu pieśni. Salomonowi przypisano autorstwo ksiąg[...]