miniatura

W haśle roku czytamy: „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13) – co znaczy, że Jezus patrzy na człowieka i przyjmuje go z całym bagażem doświadczeń.W tym cyklu, złożonym z wierszy i komentujących je tekstów, przyglądamy się spotkaniom biblijnych postaci z Bogiem i szukamy w nich odniesienia do nas samych. Tym razem patrzymy na Salome, o której pisał m.in. ewangelista Marek (Mk 6,14-29) nie podając jej imienia. Salome nikt nie powiedział mi nigdyże taniec kobiety może przynosićśmierć nikt nie zapytał dlaczegowłaściwie całe moje młode życietańczę nikt nie mógł spełnić tego jedynegoprawdziwego pragnienia sercadlatego spełniali inne życzenia już mi brakło pomysłówna te nic nie znaczącewyczyny już mi zabrakło słów serce wciąż byłopuste i tak straszniesmutne dzisiaj jak zwykleznów nie mogę zasnąćboję się snu płaszczyzna[...]