miniatura

Przed, w trakcie i po tegorocznym styczniowym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan usłyszałem i przeczytałem wiele cierpkich wypowiedzi, które krytykowały sens ekumenicznych modlitw, jak też sens jakiegokolwiek dialogu ekumenicznego. Nieustannie, cierpliwie odpowiadam, że jeśli nie będziemy się modlić o jedność chrześcijan, jeśli nie będziemy się spotykać i rozmawiać, to zaczniemy się od siebie oddalać, a za kilka, kilkanaście lat będziemy dla siebie obcymi, a nawet wrogami. Tak już bywało w historii Kościoła. We współczesnej ekumenii chodzi o ekumenizm duchowy i praktyczny. Tu podejmuję temat ekumenizmu praktycznego, który w ostatnim czasie wydał piękny owoc. Byliśmy głęboko wstrząśnięci tragedią, która dotknęła luterańską parafię w Szopienicach i mieszkańców plebanii – domu parafialnego. W dniu katastrofy, 27 stycznia 2023[...]

miniatura

Jak nazywa się największy Kościół chrześcijański w Polsce? Odpowiedź wydaje się prosta. To Kościół Katolicki w Polsce. Ale czy na pewno? Czy raczej Kościół Rzymskokatolicki? Czy to takie ważne? Dla mnie bardzo. W Encyklopedii PWN czytamy: „Kościół katolicki, największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu. Z tego względu Kościół katolicki jest nazywany, zwłaszcza w języku prawnym, Kościołem rzymskokatolickim”. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Josef Ratzinger w 2000 roku opublikował deklarację Dominus Jesus, w której wyraźnie stwierdza: „Tak jak jest jeden[...]