miniatura

W Cieszynie 18 kwietnia 2021 r. odbyło się nabożeństwo z okazji rocznicy 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra w Wormacji. „Chcemy prosić o odwagę wiary dla nas we współczesnym świecie. Chcemy wspominać, ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość” – powitał uczestników w kościele Jezusowym w Cieszynie oraz tych przed monitorami proboszcz parafii ks. Marcin Brzóska. Nabożeństwo miało charakter młodzieżowy – pieśni przygotował zespół młodzieżowy, teksty biblijne oraz modlitwy czytali młodzi ludzie. Historię wydarzeń w Wormacji sprzed 500 lat przedstawił ks. Marcin Brzóska, a następnie zaprezentowano film, w którym kilka osób odpowiedziało na pytanie, jakie znaczenie miały wydarzenia w Wormacji oraz co to znaczy być ewangelikiem. Kazanie wygłosił ks. Adam Malina, prezes Synodu Kościoła. Podstawą rozmyślania były fragmenty z 7 i 8[...]

miniatura

  Jego dorastanie przypadło na trudne lata wojny i okupacji. Wrażliwy młody człowiek swoje przeżycia i refleksje notował na kartach pamiętnika, a także utrwalał w wierszach. Pełen wiary i świadomy Bożej opieki, swoją wdzięczność wyrażał działaniem. W dniu 17 grudnia 2020 roku minęła piąta rocznica śmierci Mieczysława Wolffa – współzałożyciela i pierwszego powojennego prezesa warszawskiego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Marzył o pomaganiu ludziom i o medycynie, ale wojna pokrzyżowała jego plany. Został chemikiem, najpierw inżynierem, potem uzyskał stopień doktora, działał społecznie w NOT-cie. Przy tym przez całe życie swój czas i energię poświęcał swojemu Kościołowi, warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie w latach 60. był członkiem rady parafialnej oraz pracy na rzecz ewangelickiej[...]

miniatura

W Sandomierzu 5 lipca 2020 r. upamiętniono zawarcie przed 450 laty ugody sandomierskiej – porozumienia między ewangelikami augsburskimi, reformowanymi i braćmi czeskimi (więcej o tym porozumieniu w tekście Łukasza Barańskiego). Obchody zorganizowało miasto Sandomierz we współpracy z rzymskokatolicką diecezją sandomierską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Marcinem Marcem i starostą Marcinem Piwnikiem na czele, a także przedstawiciele Kościołów: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko P. Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marcin Chyla (Kościół Prawosławny). Zgromadzonych przywitał burmistrz Marcin Marzec, który przypomniał, że w czasie, kiedy Europa Zachodnia tonęła w konfliktach religijnych, sandomierskie spotkanie[...]

miniatura

– w 450. rocznicę uchwalenia ugody sandomierskiej   Historia Reformacji jest w pewnym sensie historią rozstań i powrotów. Z różnych powodów, najczęściej podyktowanych niezgodą na odejście Kościoła od prostych prawd Ewangelii, rozpoczęło się w XVI wieku masowe odchodzenie wiernych od instytucji Kościoła, który nie chciał bądź nie potrafił podjąć wyzwania wewnętrznej reformy. Jednak krytycy błędów Kościoła sami nie potrafili zgodzić się co do tego, jak powinien on wyglądać po koniecznej naprawie – różnice dotyczyły szczegółów, ale szczegółów wówczas dla wiernych kluczowych. Osią sporu reformatorów okazało się rozumienie Wieczerzy Pańskiej – już u zarania Reformacji jej przywódcy nie potrafili zgodzić się, czy obecność ciała Chrystusa w chlebie i winie przyjmowanym przez wiernych należy rozumieć dosłownie, czy[...]

miniatura

– czyli czym chcemy się w życiu kierować   Od 2017 roku weszliśmy w cykl okrągłych rocznic i jubileuszy związanych ze świętowaniem i wspominaniem 500 lat różnych reformacyjnych wydarzeń. Temat roku w naszym Kościele także inspirowany jest taką rocznicą – 500-leciem wydania kluczowego tekstu reformacyjnego O wolności chrześcijanina. W dniu 25 czerwca 2020 r. przypada niespektakularna, bo „tylko” 490. rocznica Wyznania augsburskiego. Przyszły rok przebiegnie pod znakiem 500 lat od sejmu w Wormacji – symbolicznego momentu zerwania Lutra z Kościołem, z którego się wywodził. Ten wysyp reformacyjnych 500-leci zakończy się dopiero w 2080 roku jubileuszem powstania Księgi zgody, czyli zbioru luterańskich wyznań wiary – ksiąg wyznaniowych. Jednym z kluczowych tekstów, jakie się w nim znalazły jest Wyznanie augsburskie. Przecież mamy[...]

miniatura

w 90. rocznicę śmierci Matki Ewy Kiedy kilka miesięcy temu, razem z pracownikami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach i proboszczem ks. Janem Kurko układaliśmy kalendarium wydarzeń w 2020 roku w Muzeum „Domek Matki Ewy”, z ust koleżanki padło zdanie: „Praktycznie każdego roku jest jakaś rocznica związana z Matką Ewą”. I rzeczywiście tak jest. Podejmowane przez Matkę Ewę inicjatywy i działalności tworzą długą listę, która stale nas zadziwia. Planując harmonogram na rok 2020, zamierzaliśmy nasze działania skoncentrować wokół najważniejszych, okrągłych rocznic związanych z funkcjonowaniem dawnej Ostoi Pokoju: 110. rocznicy uruchomienia pierwszego Domu dla Bezdomnych – na wiosnę, 90. rocznicy śmierci Matki Ewy – w czerwcu. I przypadającej we wrześniu 130. rocznicy wzniesienia oraz oficjalnego otwarcia Ostoi Pokoju[...]