miniatura

W dniu 29 listopada 2023 r. zakończono remont głównej wieży kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Ze względu na zabytkowy charakter przebiegał on pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ramach prac, które trwały od kwietnia do listopada 2023 r., wykonano nowy krzyż i odrestaurowano kulę pod krzyżem, w której 18 października 2023 r. umieszczono nową „kapsułę czasu”. Prócz tego wymieniono całe pokrycie z blachy miedzianej, wymieniono więźbę dachową w 40% – pozostała część została odrestaurowana. Odnowiono też elewację wieży od poziomu 9,60 m, na co złożyło się: skucie tynków, naniesienie nowej warstwy tynków, odnowienie gzymsów oraz elementów ozdobnych przy oknach i malowanie. Pierwszy kościół w Pszczynie wzniesiono w 1746 roku. Po pożarze w 1905 roku trzeba było dom Boży wznosić na nowo (1905-1907), w czym wydatnie pomógł[...]

miniatura

Toruń W ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w pałacu w Lubostroniu 18 września 2020 r. miała miejsce uroczystość wręczenia medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu otrzymała to wyróżnienie za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich kościoła św. Szczepana w Toruniu. Skomplikowane i długotrwałe prace prowadzone w latach 2012-2014 oraz 2016-2019 uratowały i przywróciły obiektowi zabytkową wartość. Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego. Lublin Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie już niedługo rozpocznie remont zabytkowego, XVIII-wiecznego kościoła Świętej Trójcy. Będzie on możliwy dzięki funduszom z Regionalnego Programu[...]