miniatura

W Rankingu liceów i techników Perspektywy 2021 jak co roku znalazły się szkoły prowadzone przez ewangelickie towarzystwa. Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (LOTE) jest najlepszym liceum w powiecie cieszyńskim. W województwie śląskim zajęło miejsce 7., a w rankingu ogólnokrajowym miejsce 73. W poprzednim rankingu w Polsce szkoła zajmowała 92. miejsce. Działające w Bielsku-Białej Liceum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja zajęło 40. miejsce w województwie, a 361. w Polsce. W województwie małopolskim działa VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie, które zdobyło 6. miejsce w województwie i 78. w kraju.  „Zwiastun Ewangelicki”[...]