miniatura

Lekarz, terapeuta, psycholog, pielęgniarka oddziałowa, duchowny, każdy z nich ma inne kompetencje. Każdy trochę inaczej patrzy na pacjenta. Dzięki temu na spotkaniach zespołu terapeutycznego mogą wspierać się wzajemnie swoją wiedzą i doświadczeniem – ze względu na proces zdrowienia pacjenta. To sytuacja idealna, w naszych warunkach zespół terapeutyczny często nie ma aż tak bogatego składu. Bez względu jednak na jego wielkość, zawsze jest to grupa zaangażowanych osób, którym chodzi o dobro pacjenta. Dzięki temu, że mają różny staż, różne doświadczenia zawodowe i osobiste historie, a w efekcie różną perspektywę i różny kontakt z pacjentem – wzbogacają się zasoby zespołu terapeutycznego. Pomaga to głębiej, lepiej postrzegać i poznać pacjenta, nie po to, żeby sobie o kimś pogadać czy wręcz poplotkować, lecz by stwarzać najlepsze[...]