miniatura

W 1. Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2023 r. odbyła się w Pile modlitwa ekumeniczna za pszczelarzy. W wydarzeniu, któremu przewodniczył ks. Tomasz Wola, proboszcz miejscowej parafii ewangelickiej, wzięli udział członkowie Pilskiego Związku Pszczelarzy oraz Szydłowskiego Związku Pszczelarzy wraz ze swymi pocztami sztandarowymi. Czytane teksty biblijne oraz tekst kazalny związane były z występującymi w Piśmie Świętym pszczołami i miodem. Ze szczególnymi słowami pozdrowienia proboszcz zwrócił się do pszczelarzy świętujących dzień swego patrona. Jest nim bp Ambroży, doktor Kościoła chrześcijańskiego, który wsławił się dziełami dogmatycznymi i katechetycznymi u początków chrześcijaństwa oraz walką z sektą ariańską i nawróceniem na chrześcijaństwo Augustyna, późniejszego biskupa Hippony. Miejscowi pszczelarze złożyli „pszczele” dary na[...]