miniatura

  Przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas i jednocześnie wielką lekcję pokory. Wszyscy, to znaczy: nasze rodziny, służba zdrowia, instytucje państwowe, kulturalne i nasza parafia, z którą od lat jestem związany. Jeszcze w styczniu nasze życie przebiegało normalnie – spotkania rodzinne, ekumeniczne, niedzielne nabożeństwa... I nagle wszystko się zmieniło. Świat, Europa, także nasz kraj – walczą z pandemią koronawirusa. Patrzymy z niepokojem w przyszłość, obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich. Przez lata żyliśmy w przekonaniu, że przynajmniej ze strony jakichś tam bakterii czy wirusów nic nam już nie zagraża. Przecież żyjemy w XXI wieku! Jakże się myliliśmy. Ten wirus zabrał bowiem wielu ludziom satysfakcję płynącą z przekonania o wszechpotędze naszego ludzkiego rozumu i u wielu wzbudził uzasadniony lek. Nadszedł czas[...]