miniatura

W dniach 9-15 listopada 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas pierwszych trzech dni kursanci wzięli udział w konferencji pod nazwą: A chance for (EX) CHANGE (Szansa na wymianę/zmianę) przygotowanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Organizatorzy konferencji zachęcali do międzynarodowych (głównie polsko-niemieckich) wymian młodzieży. Rozmawiano o tym, jak zorganizować takie wymiany oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Na bazie wielu integrujących ćwiczeń ukazano czym jest metoda animacji językowej, a także podano szereg propozycji dynamicznej pracy z młodzieżą. Słuchacze IP wzięli także czynny udział w[...]