miniatura

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku w Wiśle-Jaworniku odbyły się zajęcia Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. W pierwszym dniu uczestnikom zaprezentowano różne wymiary ewangelizacji w Kościele. Prof. Jerzy Sojka (ChAT) skupił się na ewangelizacji jako zadaniu Kościoła, ks. Marek Michalik przedstawił temat w kontekście parafialnym, natomiast ks. Tymoteusz Bujok mówił z perspektywy Centrum Misji i Ewangelizacji. Kursanci mogli skonfrontować się z pojęciem luterańskiego globalnego dialogu ekumenicznego, który zreferował prof. J. Sojka. Podczas forum prowadzonego przez bpa Adriana Korczago kursanci dzielili się doświadczeniami dnia codziennego, służby oraz przeżyciami z okresu wielkanocnego. W drugim dniu omawiano regulamin parafialny w praktycznym wymiarze. Ponadto kursanci wzięli udział w wycieczce po Wiśle, gdzie odwiedzili m.in. Galerię[...]