miniatura

– dziękczynienie za ostatnie 100 lat parafii w Poznaniu W dniach 19-20 września 2020 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu obchodziła setną rocznicę powstania. W ramach obchodów, w sobotę 19 września w kościele Łaski Bożej odbyła się promocja publikacji Bo przy mnie stał, zawierającej teksty, rozmyślania i modlitwy wieloletniego proboszcza parafii ks. Tadeusza Raszyka. W niedzielę 20 września poznańscy ewangelicy przeżywali jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. W sobotnim spotkaniu, podczas którego zaprezentowana została antologia tekstów ks. Tadeusza Raszyka głos zabrały redaktorki publikacji – Halina Raszyk, żona zmarłego przed ośmioma laty proboszcza, oraz Anna Zielińska-Krybus. Ponadto w panelu dyskusyjnym uczestniczyli: ks. Witold Twardzik, proboszcz parafii ewangelickiej w[...]