miniatura

– potrzebujemy siebie nawzajem W świecie, w którym żyjemy, coraz częściej możemy usłyszeć zdanie: „Nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję parafii, nie potrzebuję nabożeństw, lekcji religii, młodzieżówek, przecież sama, sam mogę wierzyć”. Może znamy to stwierdzenie z najbliższego otoczenia. Czasami podobne zdanie wypowiada ktoś w celu usprawiedliwienia swojego odejścia, jak celowo wyraźnie zaznacza – od „instytucji Kościoła”. Jest jednak w takim stwierdzeniu coś, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać. Tak naprawdę w takiej decyzji chodzi o usprawiedliwienie opuszczenia nas – Chrystusowej wspólnoty. Od najmłodszych lat uczyliśmy się, że Kościół Jezusa Chrystusa to przede wszystkim ludzie, którzy pozwalają się prowadzić w życiu przez wiarę swojemu Zbawicielowi. Kościół to ty i ja, a także ta osoba, którą przypominasz[...]

miniatura

  Jednym z podstawowych elementów rozpoznawczych luteranizmu jest powszechne kapłaństwo wierzących. W Chrzcie Świętym człowiek zostaje przyjęty do wspólnoty Kościoła, otrzymując wówczas od Boga przywilej czynnego uczestnictwa i wpływania na funkcjonowanie całej społeczności chrześcijan. Poprzez to staje się także odpowiedzialny za zbór lub Kościół jako całość. Teza 5Podkreślenie kapłaństwa wszystkich ochrzczonych wierzących jako wskazanie na równość wszystkich chrześcijan przed Bogiem oraz apostolskie zobowiązanie całego chrześcijańskiego zboru. Z tego wynika także nieskrępowany dostęp do Boga, bez konieczności pośrednictwa kapłana we wstawianiu się za siebie nawzajem w modlitwie. Powszechne kapłaństwo stanowi także wyraz powołania wszystkich wierzących do głoszenia Ewangelii swoim życiem, a gdy trzeba – także[...]