miniatura

Austria i Australia mają z sobą wiele wspólnego – jeśli chodzi o nazwę. W nazwie tej drugiej można, odpowiednio wykreślając litery, odnaleźć nazwę tej pierwszej. Pomimo to są to jednak dwa absolutnie odmienne kraje, leżące na innych półkulach. Oczywista oczywistość, oznacza to jednak, że nawet jeśli coś wydaje się podobne, niekoniecznie takie jest. Msza za duszę zmarłego i wspomnienie zmarłego podczas nabożeństwa, pomimo pozornych podobieństw, to nie ewangelickie odbicie rzymskokatolickiego zwyczaju. Bywają parafie, w których tak zwana „przypominka” odbywa się po raz pierwszy po sześciu tygodniach od śmierci, a kolejna następuje po roku. Można w tym widzieć oczywiście różne etapy żałoby, można też zobaczyć lokalną tradycję. Różne formy i różne cele Moje doświadczenie, z perspektywy kościelnej ławki, jest różne, czasem[...]

miniatura

– zmarł ks. Waldemar Preiss (1936-2024) Dnia 16 lutego 2024 roku w Warszawie zmarł, w wieku 87 lat, ks. Waldemar Preiss. Był wieloletnim wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz tłumaczem ksiąg Nowego Testamentu. Urodził się 13 października 1936 roku w Bydgoszczy jako syn ks. Waldemara Preissa seniora (1908-1978) oraz Janiny z domu Linde (1910-1998). Po ukończeniu studiów teologicznych i obronie pracy magisterskiej w 1957 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kontynuował naukę na studiach w Niemczech w Getyndze. Został ordynowany na księdza 11 października 1959 roku w Bydgoszczy przez bpa Andrzeja Wantułę w asyście ks. Waldemara Preissa (ojca) i ks. Wiktora Niemczyka. Po rocznym wikariacie w Toruniu, ks. Waldemar Preiss rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie przez wiele lat[...]

miniatura

– pożegnanie bpa Jana Szarka W deszczową sobotę 17 października 2020 roku pożegnaliśmy szczególnego świadka Jezusa Chrystusa. Na cmentarz w Bielsku-Białej odprowadziliśmy emerytowanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jana Szarka. Dotknięty SARS-CoV-2 zmarł 8 października 2020 roku w szpi­talu w Cieszynie, przeżywszy 84 lata. Zaczynał służbę w czasach stalinowskich, w czasach ograniczeń, a nawet prześladowań, a w końcu dane mu było kształtować i rozwijać Kościół w czasach pełnej wolności. REGUŁA  MIEJSCA Jego bogate życie można opisać w róż­ny sposób. Pierwszym kluczem może być reguła miejsca. W sensie geograficznym swoje życie przeżył w trzech miejscach. Choć z drugiej strony, ob­jechał różne kontynenty uczestnicząc w wielu konferencjach i zgromadzeniach i tam zawsze w taki czy inny sposób zwiastował[...]

miniatura

Dnia 19 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 87 lat Władysław Sosna. Z zawodu inżynier mechanik i pedagog. Ceniony w Polsce krajoznawca, działacz turystyczny i społeczny związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Prezes cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a także wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Władysław Sosna urodził się w 1933 r. w Cieszynie. W cieszyńskiej parafii jego przewodnikami wiary byli ks. Andrzej Buzek i ks. Oskar Michejda, który go konfirmował. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. był nauczycielem w Technikum Mechani-czno-Elektrycznym. Był bardzo aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim[...]

miniatura

ks. Włodzimierz Nast (1942-2020) Ks. radca dr Włodzimierz Adam Nast zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat dnia 18 kwietnia 2020 roku w Warszawie. Zasmucił swym odejściem przede wszystkim wierną towarzyszkę życia i służby Ewę, z którą przeżył prawie 55 lat, syna Tomasza, synową oraz dwoje wnucząt, bliższych i dalszych krewnych, przyjaciół, parafian, koleżanki i kolegów w urzędzie, a także rodzinę akademicką i ekumeniczną. Pochodził z Pruszkowa, gdzie w wieku 17 lat ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana. W wieku 21 lat, w dniu 20 października 1963 roku – wraz z przyszłym biskupem diecezji katowickiej ks. Rudolfem Pastuchą – został ordynowany w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Przez rok służył jako wikariusz w Krakowie, swój ślad pozostawił także w gdańskiej parafii oraz w Węgrowie. Jednak 56 lat swego życia[...]

miniatura

Zofia Wojciechowska (1939-2020) Po długiej chorobie, w wieku 80 lat, 19 kwietnia 2020 r. w Łodzi zmarła Zofia Wojciechowska jedna z najważniejszych postaci w całej ponad 100-letniej historii Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zmarła była prezesem oddziału PTE w Łodzi (1986-1997), prezesem zarządu głównego (1991 -1999), inicjatorką powstania i redaktor naczelną miesięcznika „Słowo i Myśl” (1989-1996). W 2005 r. Walne Zebranie Delegatów nadało jej godność honorowego członka PTE. Zofia Wojciechowska była też członkinią IX Synodu Kościoła (1992-1997) i przewodniczącą I Synodalnej Komisji ds. Kobiet, która powołana została w 1992 roku z inicjatywy uczestniczek I Forum Kobiet. Zofia Wojciechowska była córką Edwarda Hauptmanna-Głowackiego, znanego ewangelickiego działacza społecznego i kościelnego. Z wykształcenia socjolog, uzyskała stopień[...]

miniatura

– wspomnienie ks. ppor. Alfreda Figaszewskiego (1924-2020) Na początku lat 90, gdy byłem małym chłopcem, a dziadek dopiero co przeszedł na emeryturę, zjeździliśmy jego niezniszczalnym polonezem pół świata. Długie godziny podróży, przeplatane nieoczekiwanymi awariami tego samochodu, upływały nam na rozmowach. Dziadek chętnie opowiadał o swoich przygodach i młodości. Najwięcej mówił o dzieciństwie i o ojcu. Wspominał lata pracy w Gliwicach. Niechętnie mówił tylko o wojnie. Zawsze lubiłem słuchać tych opowieści, które wydawały się jakby z innego świata i innej rzeczywistości. Ostatnią taką podróż, choć już nie polonezem, odbyliśmy w minionym roku, gdy wiozłem dziadka na Mazury, na chrzest jego prawnuka. Jak się później okazało, była to ostatnia okazja do długiej rozmowy i wspomnień. Dziś zapis tej rozmowy to ostatnia pamiątka po[...]