miniatura

– streamy #Młodzi Nieszablonowe rekolekcje pasyjne zostały przygotowane przez zespół Młodzi Luteranie. W dniach od 8 do 10 marca 2024 r. Zozu – Zosia Bujok i Patryczek – Patryk Szczepański zaprosili uczestników do specjalnie na tę okazję wybudowanego kościoła w Minecrafcie, w wirtualnym świecie. Program miał miejsce równocześnie w świecie realnym oraz w tym wykreowanym w grze. Zozu i Patryczek świetnie połączyli te dwie przestrzenie – oprowadzali uczestników spotkań po świecie gry, jednocześnie rozmawiając z osobami oglądającymi na żywo, od których otrzymywali wiele pozdrowień na czacie. Na dużym ekranie można było również obejrzeć nagrania z realnego świata. Każdego dnia pojawiały się propozycje książek związanych z tematyką poszczególnych dni. Prezentowana była też sonda przeprowadzona wśród „prawdziwych” ludzi, którzy[...]

miniatura

  Po raz kolejny została nam przedstawiona historia męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mogliśmy stanąć na jerozolimskiej ulicy, czuwać w Getsemane, bać się tłumu na dziedzińcu pałacu Piłata, zapłakać na Golgocie i w końcu cieszyć w ogrodzie zmartwychwstania. Czy daliśmy się porwać tej Ewangelii? Preludium „Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (…) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. (…) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami” (zob. 2 Mż 12,1-8). Dwór w Weimarze Przed niespełna trzydziestoletnim[...]

miniatura

W tym roku odbędzie się pierwsza edycja Koncertu. Pomysłodawcami Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach jest małżeństwo: Ewa Adamczyk-Ścibik i Krzysztof Ścibik. Pani Ewa pełni funkcję dyrektora organizacyjnego, a mąż Krzysztof – koordynuje promocję i  logistykę koncertu. Gospodarzami są proboszczowie: ks. Tomasz Nowak z parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach oraz ks. Bartosz Cieślar z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach. Biuro organizacyjne MEKMPiP składa się z 10 osób i działa pod przewodnictwem Ewy Adamczyk-Ścibik, przy pomocy współorganizatora Urzędu Miasta Żory.   Honorowy patronat nad koncertem objęli: ks. abp dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki,  ks. bp. dr Marian Niemiec – zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes[...]

miniatura

  Gdy człowiek staje w obliczu zagrożenia, odzywa się strach. Czy to będzie bolesna diagnoza lekarska dotycząca naszego zdrowia, czy też widmo biedy, do głosu dochodzi obawa: Co będzie dalej? Patrzymy w następne lata, ale nawet dni lub godziny już nie tylko z nadzieją, ale też z niepokojem. Towarzyszący naszym oczekiwaniom strach zazwyczaj pozbawia nas racjonalnego myślenia, co doprowadza do popełniania błędów, do podejmowania niewłaściwych decyzji. Jak co roku przeżywamy czas pasyjny, który daje nam możliwość przygotowania się w modlitwach i wyciszeniu do świąt wielkanocnych. Przede wszystkim jest to czas zadumy nad swoim życiem i postępowaniem – tak jest od IV wieku naszej ery. Gdy dwa lata temu przygotowywaliśmy się do Wielkanocy, świat ogarnęła pandemia. Nadeszły restrykcje sanitarne, ograniczające możliwość poruszania się, aż do[...]

miniatura

– czyli o ewangelickiej tradycji duchowego przewodnictwa   Wsłuchiwanie się w Ewangelię jest dla ewangelików podstawowym elementem wiary. Jednak uważne słuchanie Słowa Bożego nie jest łatwe. Jak można się tego nauczyć i gdzie można się w tym ćwiczyć? Czy może pomóc tu ewangelicka tradycja duchowego przewodnictwa? Jak mądrze z niej korzystać, aby pogłębiać swoją wiarę? Wiara w praktyce życia W Kościele ewangelickim mamy zwyczaj organizowania tzw. dni skupienia czy rekolekcji i spotkań inspirujących do pogłębiania wiary, do przeżywania jej w ścisłym związku z codziennym życiem. Nierzadko jednak ograniczają się one do jednostronnej komunikacji. Mówca, prowadzący, stoi w centrum i za pośrednictwem wykładu stara się zainspirować uczestników do odkrywania głębi wiary. Jest to niejako klasyczna postać spotkań rekolekcyjnych, która[...]

miniatura

W dniu 2 marca 2022 r., Dniem Pokuty i Modlitwy rozpoczął się w Kościele luterańskim czas pasyjny. Przez 40 dni do Wielkanocy (nie licząc niedziel) wierzący przygotowują się do pamiątki śmierci Zbawiciela oraz do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tajemnica krzyża i odkupienia, zbawienia człowieka z łaski przez wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, stanowi centrum ewangelickiej teologii i duchowości. Pasyjne tygodnie ewangelicy wykorzystują, aby zwolnić tempo, wzmóc uważność, odsunąć się od spraw nieistotnych, a skupić się nad rozważaniem znaczenia ofiary Chrystusa na krzyżu poniesionej za każdego człowieka. To dobry czas, by zastanowić nad życiem, jego wartościami i sensem cierpienia, które jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. W parafiach odprawiane są nabożeństwa tygodniowe, odbywają się też dni skupienia czy[...]

miniatura

W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi była w naszym Kościele szczególna. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem zmusiło duchownych i wszystkich wiernych do poważnego zastanowienia się nad odprawianiem nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, sprawowaniem Sakramentu Komunii Świętej i przystąpieniem do Stołu Pańskiego. W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Słowa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powołani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywaną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. Szokiem dla nich było[...]