miniatura

W tym roku odbędzie się pierwsza edycja Koncertu. Pomysłodawcami Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach jest małżeństwo: Ewa Adamczyk-Ścibik i Krzysztof Ścibik. Pani Ewa pełni funkcję dyrektora organizacyjnego, a mąż Krzysztof – koordynuje promocję i  logistykę koncertu. Gospodarzami są proboszczowie: ks. Tomasz Nowak z parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach oraz ks. Bartosz Cieślar z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach. Biuro organizacyjne MEKMPiP składa się z 10 osób i działa pod przewodnictwem Ewy Adamczyk-Ścibik, przy pomocy współorganizatora Urzędu Miasta Żory.   Honorowy patronat nad koncertem objęli: ks. abp dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki,  ks. bp. dr Marian Niemiec – zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes[...]

miniatura

  Gdy człowiek staje w obliczu zagrożenia, odzywa się strach. Czy to będzie bolesna diagnoza lekarska dotycząca naszego zdrowia, czy też widmo biedy, do głosu dochodzi obawa: Co będzie dalej? Patrzymy w następne lata, ale nawet dni lub godziny już nie tylko z nadzieją, ale też z niepokojem. Towarzyszący naszym oczekiwaniom strach zazwyczaj pozbawia nas racjonalnego myślenia, co doprowadza do popełniania błędów, do podejmowania niewłaściwych decyzji. Jak co roku przeżywamy czas pasyjny, który daje nam możliwość przygotowania się w modlitwach i wyciszeniu do świąt wielkanocnych. Przede wszystkim jest to czas zadumy nad swoim życiem i postępowaniem – tak jest od IV wieku naszej ery. Gdy dwa lata temu przygotowywaliśmy się do Wielkanocy, świat ogarnęła pandemia. Nadeszły restrykcje sanitarne, ograniczające możliwość poruszania się, aż do[...]

miniatura

– czyli o ewangelickiej tradycji duchowego przewodnictwa   Wsłuchiwanie się w Ewangelię jest dla ewangelików podstawowym elementem wiary. Jednak uważne słuchanie Słowa Bożego nie jest łatwe. Jak można się tego nauczyć i gdzie można się w tym ćwiczyć? Czy może pomóc tu ewangelicka tradycja duchowego przewodnictwa? Jak mądrze z niej korzystać, aby pogłębiać swoją wiarę? Wiara w praktyce życia W Kościele ewangelickim mamy zwyczaj organizowania tzw. dni skupienia czy rekolekcji i spotkań inspirujących do pogłębiania wiary, do przeżywania jej w ścisłym związku z codziennym życiem. Nierzadko jednak ograniczają się one do jednostronnej komunikacji. Mówca, prowadzący, stoi w centrum i za pośrednictwem wykładu stara się zainspirować uczestników do odkrywania głębi wiary. Jest to niejako klasyczna postać spotkań rekolekcyjnych, która[...]

miniatura

W dniu 2 marca 2022 r., Dniem Pokuty i Modlitwy rozpoczął się w Kościele luterańskim czas pasyjny. Przez 40 dni do Wielkanocy (nie licząc niedziel) wierzący przygotowują się do pamiątki śmierci Zbawiciela oraz do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tajemnica krzyża i odkupienia, zbawienia człowieka z łaski przez wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, stanowi centrum ewangelickiej teologii i duchowości. Pasyjne tygodnie ewangelicy wykorzystują, aby zwolnić tempo, wzmóc uważność, odsunąć się od spraw nieistotnych, a skupić się nad rozważaniem znaczenia ofiary Chrystusa na krzyżu poniesionej za każdego człowieka. To dobry czas, by zastanowić nad życiem, jego wartościami i sensem cierpienia, które jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. W parafiach odprawiane są nabożeństwa tygodniowe, odbywają się też dni skupienia czy[...]

miniatura

W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi była w naszym Kościele szczególna. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem zmusiło duchownych i wszystkich wiernych do poważnego zastanowienia się nad odprawianiem nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, sprawowaniem Sakramentu Komunii Świętej i przystąpieniem do Stołu Pańskiego. W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Słowa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powołani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywaną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. Szokiem dla nich było[...]