miniatura

– ekumeniczne spotkanie pomorskich chrześcijan W Pasewalku w Niemczech 1 lipca 2023 r. odbył się IV Ekumeniczny Dzień Kościoła Pomorskiego pod hasłem: Przed tobą są drzwi z licznym udziałem uczestników z Polski. Organizatorzy postarali się, aby wszystkie punkty programu były dostępne w dwóch językach: niemieckim i polskim. Odbyło się wiele spotkań, dyskusji, wykładów, targów rozmaitości, koncertów. Uroczystości w Pasewalku zgromadziły ponad 2000 osób, chrześcijan różnych wyznań z niemieckiego i polskiego Pomorza oraz z odległych części świata, m.in. z Filipin, RPA, Tanzanii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. „Sąsiedztwo, bliskość metropolii szczecińskiej i wieloletnie partnerskie kontakty oraz wspólne wartości chrześcijańskie ugruntowały nasze życie w regionie przygranicznym i stały się wyznacznikiem wspólnych relacji. Jednak[...]