miniatura

– doświadczenia Kościołów partnerskich Dzieła Gustawa Adolfa (GAW)   W 1946 roku – zaledwie rok po zakończeniu II wojny światowej – powstała grupa robocza ds. pracy wśród mężczyzn Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD). Chodziło o to, by ponownie ściślej związać z Kościołem oraz parafiami mężczyzn po przejściach wojennych, ucieczkach i wypędzeniach, a także, by zmierzyć się z pytaniami związanymi z tymi przeżyciami. Czy dwubiegunowy podział na pracę wśród kobiet i mężczyzn jest jeszcze aktualny? Współczesna dyskusja dotyczy raczej tego, czy potrzeba dzielić pracę parafialną według płci, czy prowadzić ją ze wszystkimi razem. Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie praca wśród mężczyzn w Kościele Ewangelickim w Niemczech stała się sprawą marginalną. W roku 2016 została połączona z pracą wśród kobiet w ramach[...]

miniatura

– różne koncepcje życia w Paragwaju   Paragwaj jest nieco ściśnięty między swoimi dużymi sąsiadami: Brazylią, Argentyną i Boliwią. Tamtejsi ewangelicy są częścią Kościoła Ewangelickiego nad La Platą (Iglesia Evangélica del Río de la Plata – IERP), ale w wielu wspólnotach językowo i tradycyjnie istnieją bliskie związki z Brazylią. Stamtąd też przybyła większość luterańskich imigrantów w XX wieku. Brasiguayos To pracowici ludzie, z których wielu osiągnęło skromny dobrobyt dzięki swojej pracy. „Praca – to lubię w moim Kościele” – mówi Claudette z parafii ewangelickiej w liczącym 6000 mieszkańców mieście Naranjito. Praca oznacza dla niej utrzymanie porządku w kościele, pielęgnowanie ogrodu, sprzątanie chodników i pomaganie w wydarzeniach, no i współpraca, i jeszcze raz współpraca. – „Ponieważ w pracy dla[...]