miniatura

- ordynacja trzech księży W sobotę 27 kwietnia 2024 roku grono duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powiększyło się o trzy kolejne osoby. W kościele Świętej Trójcy w Warszawie ordynowani na księdza zostali: Bożena Zamarska, Filip Lipiński i Daniel Wiśniewski. W uroczystości uczestniczyli parafianie z obecnych i wcześniejszych miejsc służby ordynowanych oraz ich rodziny. Obecni byli też duchowni z różnych diecezji. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do ordynowanych oparł na tekście o krzewie winnym z Ewangelii Jana 15,1-5. Na początku wskazał na rolę powołania w służbie duchownego. Bez powołania duchowny nie będzie sługą Jezusa Chrystusa. Stwierdził: „W tym służeniu Bogu, głoszeniu Ewangelii, udzielaniu sakramentów ważne jest to, że on nas powołuje. Ten fragment o krzewie winnym mówi o tym, że mamy przynosić[...]

miniatura

W Warszawie w kościele reformowanym 6 kwietnia 2024 r. odbyła się ordynacja Ewy Jóźwiak na księdza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Uroczystości przewodniczył biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Semko Koroza w asyście ks. Michała Jabłońskiego, proboszcza stołecznej Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz ks. Wiktorii Matloch, wikariuszki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po złożeniu wyznania wiary i przysięgi ordynacyjnej nastąpił akt ordynacji, którego dokonał biskup Kościoła wraz z asystentami. Słowa błogosławieństwa wypowiedzieli również Paweł Hause, biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Andrzej Malicki, superintendent Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. W nabożeństwie uczestniczyli również duchowni innych Kościołów protestanckich, księża[...]

miniatura

– ordynacja dwóch księży W sobotę 26 sierpnia 2023 roku w Jaworzu (diecezja cieszyńska) odbyła się ordynacja Mikołaja Kotkowskiego i Jarosława Sajdoka na księży ewangelickich. Uroczystość ordynacyjna to święto Kościoła, jak stwierdził prezes synodu ks. Adam Malina witając uczestników wydarzenia. Ordynacja, zgodnie ze zwyczajem apostolskim, odbywa się przez modlitwę i nałożenie rąk. Biskup Kościoła Jerzy Samiec swoje przemówienie do ordynowanych oparł na fragmencie z 5 rozdziału 1. Listu Piotra. Wskazania apostoła skierował do nowych księży. Dziś także aktualne jest wezwanie, aby trzodę Bożą paść ochotnie i z oddaniem. Decydując się na służbę w Kościele nie można patrzeć na osobisty zysk i własne korzyści. Duchowny jest w zborze sługą, a nie panującym. Taka postawa we współczesnym świecie nie zawsze jest oczywista. Namawiał[...]

miniatura

Nie wiem, czy wszyscy w naszym Kościele mają świadomość, że mamy kryzys powołań. Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z tą myślą, żeby w przyszłości być luterańskim duchownym. Już teraz zaczyna nam brakować duchownych. Problemu nie rozwiązuje ordynacja kobiet. Od rozpoczęcia studiów do ordynacji potrzeba około 6–7 lat. W ciągu najbliższych kilku lat wielu księży przejdzie na zasłużony odpoczynek, czyli emeryturę. Kto ich zastąpi, skoro nie ma studentów teologii? Urząd duchowny nie jest konieczny do zbawienia. Jednak jest potrzebny do istnienia Kościoła. Bez odpowiednio powołanych i przygotowanych duchownych nie będzie zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania świętych sakramentów. A to należy do istoty Kościoła. Przed wieloma laty obserwowałem jak[...]

miniatura

  W przeddzień ordynacji dziewięciu diakonek do posługi prezbitera, czyli księdza, wieczorem odbyła się próba w kościele. Nie było to nic niezwykłego, ponieważ przed ważnymi uroczystościami kościelnymi duchowni spotykają się wcześniej. Omawiają porządek nabożeństwa, żeby potem w kościele wszystko płynnie przebiegało i żeby nikt nie był zestresowany tym, gdzie ma stanąć lub usiąść albo w którym momencie wyjść do ołtarza lub na ambonę. Chyba we wszystkich parafiach w przeddzień konfirmacji robi się próby w kościele, żeby konfirmantów odpowiednio ustawić w pary, żeby mieli możliwość powiedzenia czegoś do mikrofonu itp. W mojej parafii robi się nawet takie próby w kościele przed ślubem lub chrztem dziecka. Nic w tym złego. Może czasami ktoś się zdziwi, dlaczego ksiądz to proponuje, a potem prawie wszyscy są zadowoleni, bo[...]

miniatura

Poprosiliśmy ordynowane na księży 7 maja 2022 r. kobiety o odpowiedzi na trzy pytania, aby krótko zaprezentowały dotychczasową drogę służbową oraz przedstawiły swoje nadzieje związane z nowym etapem służby. ks. Halina Radacz Ile lat jest Pani w służbie jako ewangelicka duchowna? Wprowadzona w urząd nauczania kościelnego zostałam 25 stycznia 1987 roku, to już dość dawno. Ks. sen. Paweł Kubiczek powiedział wtedy, bym nie oczekiwała wdzięczności od Kościoła ani od ludzi za swą służbę. Mam to w pamięci, choć muszę powiedzieć, że chyba się pomylił. Gdyby nie wdzięczność i wsparcie parafian – ludzi, z którymi na co dzień pracowałam (choć to może nie to słowo), nie wytrwałabym. Przebyłam długą drogę od niemówienia o ordynacji kobiet w ogóle, przez często niewybredne żarty, potem lekceważenie i wykluczanie, aż do rzetelnej[...]

miniatura

– historyczna ordynacja kobiet Sobota 7 maja 2022 roku zapisała się szczególnie w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Był to długo oczekiwany dzień, bo praktycznie zaczął się proces realizacji decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 roku o dopuszczeniu kobiet do posługi księdza. Tego dnia w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 9 kobiet, które były dotychczas diakonami, ordynowano na księży. Były to: Halina Radacz, Małgorzata Gaś, Karina Chwastek-Kamieniorz, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk. Były diakonami przez różny czas – od 36 do 2 lat. Na to ważne wydarzenie do stolicy przyjechało wielu gości. Przede wszystkim ordynowanym towarzyszyły rodziny, parafianie i przyjaciele. Nowym księżom współtowarzyszyło też 50 duchownych z Polski i[...]

miniatura

„A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. Mt 20,24-28 Od wieków naszym światem rządzi przemoc, chęć dominacji, panowania nad innymi. Walczymy o swoją pozycję w pracy, w domu, w kręgach towarzyskich. Chcemy być kimś. Dramatycznym efektem żądzy władzy jest wojna za naszą wschodnią granicą, tak jak efektem żądzy władzy była i będzie każda inna wojna na świecie. Samo słowo[...]

miniatura

– rozmowa z Auður Eir Vilhjálmsdóttir, pierwszą kobietą ordynowaną na księdza Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii Proszę opowiedzieć o początkach swojej edukacji religijnej. Jak to było w Pani domu rodzinnym? Mój dom rodzinny był cudownym miejscem, zawsze pełnym życia, w którym było dużo ludzi. Mój ojciec powiedział kiedyś, że nie byliśmy wychowywani, po prostu zawsze byliśmy zaangażowani we wszystko, co się dzieje w rodzinie i parafii. Pracowałam w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Młodych Kobiet w Islandii (KFUK) od najmłodszych lat i to wywarło na mnie duży wpływ. Moje studia teologiczne były naturalną kontynuacją mojego uczestnictwa i zaangażowania w życie parafialne. A potem, po doświadczeniu pracy w KFUK, bycie księdzem wydawało mi się właściwe i naturalne. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogą być ludzie, którzy[...]

miniatura

  Jednym z podstawowych elementów rozpoznawczych luteranizmu jest powszechne kapłaństwo wierzących. W Chrzcie Świętym człowiek zostaje przyjęty do wspólnoty Kościoła, otrzymując wówczas od Boga przywilej czynnego uczestnictwa i wpływania na funkcjonowanie całej społeczności chrześcijan. Poprzez to staje się także odpowiedzialny za zbór lub Kościół jako całość. Teza 5Podkreślenie kapłaństwa wszystkich ochrzczonych wierzących jako wskazanie na równość wszystkich chrześcijan przed Bogiem oraz apostolskie zobowiązanie całego chrześcijańskiego zboru. Z tego wynika także nieskrępowany dostęp do Boga, bez konieczności pośrednictwa kapłana we wstawianiu się za siebie nawzajem w modlitwie. Powszechne kapłaństwo stanowi także wyraz powołania wszystkich wierzących do głoszenia Ewangelii swoim życiem, a gdy trzeba – także[...]