miniatura

Poprosiliśmy ordynowane na księży 7 maja 2022 r. kobiety o odpowiedzi na trzy pytania, aby krótko zaprezentowały dotychczasową drogę służbową oraz przedstawiły swoje nadzieje związane z nowym etapem służby. ks. Halina Radacz Ile lat jest Pani w służbie jako ewangelicka duchowna? Wprowadzona w urząd nauczania kościelnego zostałam 25 stycznia 1987 roku, to już dość dawno. Ks. sen. Paweł Kubiczek powiedział wtedy, bym nie oczekiwała wdzięczności od Kościoła ani od ludzi za swą służbę. Mam to w pamięci, choć muszę powiedzieć, że chyba się pomylił. Gdyby nie wdzięczność i wsparcie parafian – ludzi, z którymi na co dzień pracowałam (choć to może nie to słowo), nie wytrwałabym. Przebyłam długą drogę od niemówienia o ordynacji kobiet w ogóle, przez często niewybredne żarty, potem lekceważenie i wykluczanie, aż do rzetelnej[...]

miniatura

– historyczna ordynacja kobiet Sobota 7 maja 2022 roku zapisała się szczególnie w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Był to długo oczekiwany dzień, bo praktycznie zaczął się proces realizacji decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 roku o dopuszczeniu kobiet do posługi księdza. Tego dnia w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 9 kobiet, które były dotychczas diakonami, ordynowano na księży. Były to: Halina Radacz, Małgorzata Gaś, Karina Chwastek-Kamieniorz, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk. Były diakonami przez różny czas – od 36 do 2 lat. Na to ważne wydarzenie do stolicy przyjechało wielu gości. Przede wszystkim ordynowanym towarzyszyły rodziny, parafianie i przyjaciele. Nowym księżom współtowarzyszyło też 50 duchownych z Polski i[...]

miniatura

„A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. Mt 20,24-28 Od wieków naszym światem rządzi przemoc, chęć dominacji, panowania nad innymi. Walczymy o swoją pozycję w pracy, w domu, w kręgach towarzyskich. Chcemy być kimś. Dramatycznym efektem żądzy władzy jest wojna za naszą wschodnią granicą, tak jak efektem żądzy władzy była i będzie każda inna wojna na świecie. Samo słowo[...]

miniatura

– rozmowa z Auður Eir Vilhjálmsdóttir, pierwszą kobietą ordynowaną na księdza Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii Proszę opowiedzieć o początkach swojej edukacji religijnej. Jak to było w Pani domu rodzinnym? Mój dom rodzinny był cudownym miejscem, zawsze pełnym życia, w którym było dużo ludzi. Mój ojciec powiedział kiedyś, że nie byliśmy wychowywani, po prostu zawsze byliśmy zaangażowani we wszystko, co się dzieje w rodzinie i parafii. Pracowałam w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Młodych Kobiet w Islandii (KFUK) od najmłodszych lat i to wywarło na mnie duży wpływ. Moje studia teologiczne były naturalną kontynuacją mojego uczestnictwa i zaangażowania w życie parafialne. A potem, po doświadczeniu pracy w KFUK, bycie księdzem wydawało mi się właściwe i naturalne. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogą być ludzie, którzy[...]

miniatura

  Jednym z podstawowych elementów rozpoznawczych luteranizmu jest powszechne kapłaństwo wierzących. W Chrzcie Świętym człowiek zostaje przyjęty do wspólnoty Kościoła, otrzymując wówczas od Boga przywilej czynnego uczestnictwa i wpływania na funkcjonowanie całej społeczności chrześcijan. Poprzez to staje się także odpowiedzialny za zbór lub Kościół jako całość. Teza 5Podkreślenie kapłaństwa wszystkich ochrzczonych wierzących jako wskazanie na równość wszystkich chrześcijan przed Bogiem oraz apostolskie zobowiązanie całego chrześcijańskiego zboru. Z tego wynika także nieskrępowany dostęp do Boga, bez konieczności pośrednictwa kapłana we wstawianiu się za siebie nawzajem w modlitwie. Powszechne kapłaństwo stanowi także wyraz powołania wszystkich wierzących do głoszenia Ewangelii swoim życiem, a gdy trzeba – także[...]

miniatura

– ordynacja w Drogomyślu W sobotę 6 marca 2021 r. w kościele ewangelickim w Drogomyślu (diecezja cieszyńska) odbyła się ordynacja na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czterech magistrów teologii pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. W związku z pandemią i obowiązującymi limitami w kościele mogło być obecnych jedynie 120 osób. W związku z tym każdy z ordynowanych zaprosił tylko najbliższą rodzinę, a liczba duchownych też była ograniczona. Wszyscy inni zainteresowani byli zaproszeni do uczestnictwa w transmisji internetowej. Dzięki temu ordynowanym towarzyszyły osoby z całej Polski, a po kilku dniach transmisja miała ponad 3500 wyświetleń. Ordynowani zostali: Grzegorz Fryda pochodzący z parafii w Drogomyślu, a służący obecnie w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Sebastian Madejski pochodzący z parafii w Cisownicy,[...]

miniatura

Ordynacja na duchownego jest ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Oto poprzez ordynację zostaje powołany i posłany do służby nowy duchowny. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim urząd duchowny został podzielony na trzy funkcje: diakona, prezbitera, czyli księdza oraz biskupa. Ordynujemy na duchownego, który będzie pełnił funkcję diakona, księdza lub biskupa. W ewangelickim kościele w Pokoju koło Opola 27 czerwca odbyła się ordynacja diakonacka mgr teologii Katarzyny Kowalskiej. Trzeba zwrócić uwagę na nazewnictwo. Mówimy „ordynacja diakonacka”. A czy nie powinno być „ordynacja na diakona”. Przecież nie używamy określenia „ordynacja księżowska, biskupia” tylko „ordynacja na księdza, na biskupa”. Do języka kościelnego weszło również określenie „ordynacja, czyli wyświęcenie”. Nie jestem przekonany, czy takie sformułowanie[...]

miniatura

– ordynacja w Pokoju W Pokoju na Opolszczyźnie 27 czerwca 2020 r. odbyła się ordynacja do służby diakona mgr teol. Katarzyny Kowalskiej. Ordynacja miała odbyć się 28 marca 2020 r., jednak z powodu pandemii musiała zostać przełożona na później. Na uroczystości powitał wszystkich proboszcz ks. Eneasz Kowalski i zaznaczył, że jest to pierwsza ordynacja na duchownego odbywająca się w Pokoju. W liturgii uczestniczyli czynnie ks. Marcin Liberacki i ks. Wojciech Pracki z sąsiednich parafii, a liturgię spowiednio-komunijną prowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Bp Jerzy Samiec kazanie wygłoszone do ordynowanej oparł o fragment z 1. Księgi Mojżeszowej 50,20. „Nie powinniśmy zbyt szybko mówić, że przegraliśmy, nie powinniśmy zbyt szybko oceniać sytuacji, które się dzieją. Powinniśmy zaufać Panu Bogu i wierzyć, że naprawdę prowadzi[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 1   Podczas obrad wiosennej, 5. sesji XIII Synodu Kościoła w 2014 roku zaproponowałem, aby Kościół skoncentrował się przez najbliższe lata na sześciu najważniejszych zagadnieniach. Wizja ta została szeroko przedstawiona, między innymi na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”. Jednym z jej elementów jest dyskusja oraz głosowanie nad ordynacją kobiet na księży, dlatego rozpoczęliśmy debatę na ten temat. Szeroka debata W maju ubiegłego roku w Warszawie odbyła się konferencja teologiczno-biblijna, podczas której zaprezentowano argumenty za i przeciw ordynacji kobiet oraz stan dyskusji w obrębie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Zdecydowana większość Kościołów zrzeszonych w ŚFL ordynuje kobiety. W krajach ościennych możemy więc spotkać kobiety, które są zarówno księżmi, jak i biskupami.[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 2   Pisząc o ordynacji kobiet w poprzednim numerze, skoncentrowałem się na przedstawieniu zarysu wniosku, który złożyłem podczas Synodu Kościoła, który zmierza do zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, w takim kierunku, aby umożliwiało ordynację kobiet na księdza. Opisałem też pokrótce drogę prowadzącą do ordynacji, jaką każdy kandydat – niezależnie od płci – powinien przejść. W kolejnych artykułach odniosę się też do przeszkód zasygnalizowanych w uchwale komisji. Będę chciał także przedstawić niektóre z argumentów, przedstawianych przez przeciwników ordynacji kobiet oraz zaprezentować praktyczne rozwiązania, które mogą usunąć wiele ograniczeń. Na razie powróćmy jeszcze do kwestii powołania oraz rozumienia urzędu duchownego. Jak rozpoznać powołanie Duże znaczenie w[...]