miniatura

Sprzęty codziennego użytku mogą z czasem nabrać szczególnego znaczenia. Czasem bywa, że przyjmują one nawet nowe, nieużywane w tym kontekście nazwy. Tak sprawa wygląda z ołtarzem. Pierwotnie było to przecież miejsce służące do składania bóstwu ofiary. Kiedy przyjrzymy się historii Izraela, a dokładnie budowie świątyni, to zobaczymy tam ołtarz całopaleń, ale również ołtarz kadzidlany, przy którym anioł zastał Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Jest to więc szczególne miejsce o konkretnej symbolice. Związane jest z ofiarowywaniem czegoś Bogu. Idąc tym tropem możemy zapytać, czy w kościele to, co nazywamy ołtarzem spełnia takie zadanie? Z perspektywy „większego brata” podczas mszy składana jest ofiara. W porządku liturgicznym rzymskokatolickiej mszy padają słowa wypowiadane przez wiernych: „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na[...]