miniatura

„A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. 2 Kor 6,1-2 Znamy powiedzenie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Jednak nie tylko ciało, ale i „duch nasz i dusza” mają być zachowane „bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Temu służy czterdziestodniowy czas pasyjny, który jest szczególnym czasem łaski, odnowy, oczyszczenia. Oczyszczenie wpisane jest w dzieło Bożej odnowy i zbawienia. Czas pasyjny prowadzi nas pod krzyż Jezusa. Biblijne opisy wydarzeń określone liczbą 40 symbolizują trud charakterystyczny dla ludzkiej wędrówki przez życie. Więcej, to właśnie czas odnowy i oczyszczenia. W biblijnym przekazie dokonywało się to na pustyni. Na[...]

miniatura

„Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?”. Mt 26,36-40 Sześć niedziel pasyjnych widzę jako sześć stopni w drodze wiodącej na miejsce zwane Golgotą i jeszcze dalej, prowadzącej do otwartego o wielkanocnym brzasku grobowca. Sześć niedziel, zwanych po łacinie, od początkowych słów[...]