a1

„A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu,  i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Łk 11,1-4 Rodzice uczą dziecko modlitwy. Najpierw są to modlitwy proste, krótkie, rymujące się. Potem przychodzi czas na Modlitwę Pańską. Od dzieciństwa uczymy się, jak powinniśmy się modlić. Czy potrafimy przyjść do Boga ze swymi sprawami? Czy potrafimy z Nim rozmawiać? Zdarza się, że wtedy, kiedy pomoc Boża[...]

miniatura

W kościele Świętej Trójcy w Warszawie w piątek 16 września 2021 roku zaśpiewał nasz chór parafialny Semper Cantamus. Wykonał między innymi modlitwę Ojcze nasz z muzyką Stanisława Moniuszki. Piękna muzyka z tekstem ułożonym i podarowanym nam przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. O modlitwie Ojcze nasz mówimy, że jest wzorem, najpiękniejszą i najważniejszą z modlitw. W niej odnajdują się chrześcijanie wszystkich tradycji, w każdej szerokości geograficznej. Ta modlitwa wymaga roztropności i powściągliwości od tych, którzy zapominają, że Bóg nie wysłuchuje dla wielomówności. Jednocześnie jest modlitewnym kołem ratunkowym dla tych, którzy bardzo pragną modlić się, ale nie znajdują odpowiednich słów. Niekiedy ta najważniejsza modlitwa jest wypowiadana bezdusznie, bezrefleksyjnie. Dobrze, że co pewien czas przypomina się o tym, że[...]

miniatura

Modlitwa Pańska jest z pewnością jednym z najczęściej przywoływanych tekstów w historii. Wynika to oczywiście ze znaczenia tekstu biblijnego, a zwłaszcza tekstu Ewangelii. Ocenia się, że Biblia i jej fragmenty tłumaczone są na ponad 3,7 tysiąca języków. Założyć można, że podobna ilość tłumaczeń dotyczy także przekładu modlitwy Ojcze nasz. Kwestia tłumaczenia tego tekstu wymaga wprowadzenia kilku kontekstów. Pierwszy i najistotniejszy z nich to kontekst teologiczny. W przypadku tekstów pierwszych, najważniejszych, kryterium podstawowym wydaje się wierność wobec oryginału. To oczywiste. Kiedy jednak spojrzymy na takie dosłowne przekłady, zobaczymy ich niedoskonałość. Można by rzec, że przypominają one przekłady dokonane z pomocą internetowych translatorów. Konieczne wydaje się spojrzenie na tekst Modlitwy Pańskiej z perspektywy hermeneutyk[...]