miniatura

Dnia 8 czerwca 2022 r. w gronie Honorowych Obywateli Miasta Grudziądza znalazła się członkini grudziądzkiej parafii luterańskiej Karola Skowrońska. Animatorka kultury, którą wielu mieszkańców miasta zna lub przynajmniej kojarzy. Jest czternastą osobą na liście honorowych obywateli Grudziądza. Dla grudziądzkich ewangelików to wielka duma i radość, że mogli przeżywać nadanie takiego tytułu swojej współwyznawczyni. Karola Skowrońska jest członkinią rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu oraz delegatką do Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Choć wydarzenie to miało charakter lokalny, to może budzić uznanie całego Kościoła. Jej postawa wpisuje się bowiem w ewangelicki sposób obecności w świecie, w aktywne i odpowiedzialne działania na rzecz swojej społeczności, w miejscu, w którym człowieka postawił[...]

miniatura

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku skupia wiernych z części dwóch nadmorskich województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Wśród parafian są osoby związane z morzem – gospodarką morską, edukacją, żeglugą i rybołówstwem. Podczas VIII Słupskiej Konferencji Marynistycznej 14 maja 2022 r. za działania na rzecz edukacji morskiej wyróżniono m.in. ewangelików ze słupskiej parafii. Parafianie i parafia w różny sposób wspierają kulturę morską, w tym edukację. Na terenie obiektów parafialnych odbywają się m.in. pikniki żeglarskie, spotkania członkowskie i zebrania różnych struktur Ligi Morskiej i Rzecznej (LMiR). Na terenie prowadzonego przez parafię Słupskiego Centrum Diakonii i Dialogu przechowywano żaglówki wykorzystywane do szkolenia młodych adeptów żeglarstwa. We współpracy z parafią słupski oddział LMiR z okazji 500 lat[...]