miniatura

Jan Czyż (1935–2022) W Bielsku-Białej 30 marca 2022 r. w wieku 86 lat zmarł Jan Czyż wieloletni organista i dyrygent chóru w parafii w Starym Bielsku oraz laureat Nagrody im. ks. Leopolda Otto przyznawanej przez „Zwiastun Ewangelicki”. Jan Czyż urodził się 11 kwietnia 1935 r. w Starym Bielsku. W roku 1945 w Mysłowicach zginął jego ojciec, a matka zmarła w Starym Bielsku w 1946 r. Zamieszkał wtedy u państwa Grygów. Po konfirmacji prowadził zajęcia szkółki niedzielnej i śpiewał w chórze. Po ślubie z chórzystką zamieszkał na plebanii. Proboszczem był wówczas ks. Tadeusz Wojak. Pod jego wpływem ukończył kurs dla dyrygentów i organistów oraz ewangelistów w latach 1958-1960 w Cieszynie. Jako wykładowca studiów biblijnych pracował w wielu parafiach diecezji cieszyńskiej. Razem z ks. Andrzejem Czyżem, ks. Emilem Gajdaczem i Maciejem Oczkowskim[...]

miniatura

ks. Karol Bauman (1931–2022) W wieku 90 lat w Komarowie pod Szczecinem w dniu 30 marca 2022 r. zmarł ks. Karol Bauman – emerytowany proboszcz parafii w Katowicach-Szopienicach oraz w Hołdunowie, w Mysłowicach i w Sosnowcu. Ks. Karol Bauman urodził się 3 listopada 1931 r. w Kaliszu w rodzinie o bogatej tradycji ewangelickiej. Ciężkie lata powojenne nie pozwoliły mu na podjęcie studiów. Wraz z rodzicami przeniósł się do Jeleniej Góry-Cieplic i tam pracował jako księgowy. W Wałbrzychu ukończył średnią szkołą muzyczną. Gdy pojawiła się możliwość podjęcia studiów, wyjechał w 1952 r. i rozpoczął studia na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z siedzibą w Chylicach (obecnie Konstancin-Jeziorna). Ordynowany był przez bpa Karola Kotulę 14 lipca 1957 r. w Ostródzie[...]

miniatura

W dniu 20 lutego 2021 roku, w wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli w diecezji warszawskiej. Biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar informując o tym napisał: „W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego Jordana, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności”. Ks. Cezary Jordan urodził[...]

miniatura

– wspomnienie o Dorocie Straszewskiej (1943-2020) W czasie wojny, podczas wybuchu bomby, obok budynku w którym przebywała jako niemowlę, wpadła między łóżko a ścianę i rodzice nie mogli jej znaleźć. Taką anegdotę z wczesnego życia Doroty Straszewskiej, byłej kurator parafii ewangelickiej w Turku i osoby zaangażowanej w zachowanie ewangelickiego dziedzictwa we wschodniej Wielkopolsce opowiada rodzina. Dorota Straszewska z domu Paszkiewicz urodziła się 20 kwietnia 1943 roku w Pruszkowie. W młodym wieku straciła ojca. Została z matką, ponieważ reszta rodziny po II wojnie światowej została zmuszona do wyjazdu z Polski. Razem kultywowały tradycje ewangelików z Turku i okolic. Mama, z którą była ogromnie związana, zmarła na początku lat 80. XX w. Synów, Rafała urodzonego w 1972 roku oraz Igora, który przyszedł na świat w 1976 roku, wychowała w[...]

miniatura

– pogrzeb ks. Emila Gajdacza W wieku 80 lat, 13 października 2020 roku w Cieszynie, zmarł ks. Emil Gajdacz emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki „Emaus” w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu „Eben-Ezer”. Chorował na COVID-19. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 roku w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Lipowczan. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów teologicznych pracował jako katecheta w parafii w Cieszynie. W 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej. W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok, także absolwentką ChAT i diakonem parafii w Cieszynie. Przez cały czas służby związany był z Parafią[...]

miniatura

– pożegnanie ks. Mariusza Wernera W dniu 22 października 2020 roku w wieku 88 lat zmarł ks. Mariusz Werner emerytowany proboszcz parafii w Łodzi, a wcześniej proboszcz parafii w Zgierzu. Konsenior diecezji warszawskiej, członek Synodu Kościoła, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża. Pozostawił żonę Elżbietę i syna. Urodził się 30 stycznia 1932 r. w Poznaniu. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1956 r. już w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ordynowany został 15 kwietnia 1956 r. w Kaliszu przez bp. Karola Kotulę. W latach 1956–1958 był wikariuszem diecezji warszawskiej przydzielonym do pracy w Łodzi. W 1959 roku mianowano go administratorem parafii w Zgierzu. Stał się równocześnie administratorem sąsiednich parafii: w Ozorkowie,[...]

miniatura

– zmarła diakonisa Maria Czyż W niedzielę 4 października 2020 r. po długiej chorobie w wieku 88 lat zmarła diakonisa Maria Czyż. Urodziła się 16 stycznia 1932 roku w Wiśle. W 1959 roku została przyjęta do Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie jako kandydatka na diakonisę. W książce Powołane tak sama opisuje swoją drogę życiową w diakonacie: „Po okresie kandydackim, 29 października 1961 r. odbyło się moje »czepkowanie«. Otrzymałem strój siostry próbnej. Zostałam przygotowana do służby poprzez kurs biblijny i skrócony kurs pielęgniarski. Wykazywałam zainteresowania gastronomiczne, dlatego powierzono mi pracę w kuchni Domu Sióstr (1962-1975). 30 listopada 1969 r. zostałam wyświęcona na diakonisę przez ks. bp. Andrzeja Wantułę”. Jako biblijne motto swojej służby wybrała słowa z Księgi Ozeasza 2,21-22: „I zaręczę[...]

miniatura

– pożegnanie ks. radcy Piotra Wowrego W dniu 7 października 2020 roku w wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry – proboszcz parafii ewangelickiej w Ustroniu. Niestety został pokonany przez SARS-CoV-2. Kilkudziesięciodniowe zmagania z koronawirusem, mimo najlepszej opieki w klinice w Krakowie, zakończyły się śmiercią. Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach ordynowany na księdza przez bpa Janusza Narzyńskiego. W latach 1987-1990 był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Później został przeniesiony do Ustronia, gdzie do 1993 roku był wikariuszem i mieszkał w Ustroniu-Polanie. Następnie został przez zgromadzenie parafialne wybrany: najpierw proboszczem pomocniczym, a następnie w roku 2007[...]

miniatura

In memoriam Zmarł Jerzy Pilch. Ta wieść, którą usłyszałem z samego ranka 30 maja, była jak uderzenie w głowę obuchem. Pilch był jednym z moich ulubionych pisarzy, nie tylko jako ewangelik, nie tylko dlatego, że z mojej ukochanej Wisły, gdzie przed wielu laty pierwszy raz spotkałem młodą studentkę, która później została moją żoną. Nie tylko dlatego wreszcie, że mam tam trochę znajomych, poznanych na dzięgielowskich Tygodniach Ewangelizacyjnych. Jerzy Pilch należał do tych ewangelików, którzy się swego wyznania nie wstydzą, nie ukrywają go, wręcz uważają za powód do dumy, bez względu na to, czy mieszkają w ewangelickiej Wiśle, czy w królewskim Krakowie lub rządowej Warszawie, „gdzie katolików sporo, a chrześcijan na lekarstwo”. W Krakowie był zresztą przez pewien czas felietonistą katolickiego „Tygodnika Powszechnego” i w tej[...]

miniatura

– wspomnienie ks. ppor. Alfreda Figaszewskiego (1924-2020) Na początku lat 90, gdy byłem małym chłopcem, a dziadek dopiero co przeszedł na emeryturę, zjeździliśmy jego niezniszczalnym polonezem pół świata. Długie godziny podróży, przeplatane nieoczekiwanymi awariami tego samochodu, upływały nam na rozmowach. Dziadek chętnie opowiadał o swoich przygodach i młodości. Najwięcej mówił o dzieciństwie i o ojcu. Wspominał lata pracy w Gliwicach. Niechętnie mówił tylko o wojnie. Zawsze lubiłem słuchać tych opowieści, które wydawały się jakby z innego świata i innej rzeczywistości. Ostatnią taką podróż, choć już nie polonezem, odbyliśmy w minionym roku, gdy wiozłem dziadka na Mazury, na chrzest jego prawnuka. Jak się później okazało, była to ostatnia okazja do długiej rozmowy i wspomnień. Dziś zapis tej rozmowy to ostatnia pamiątka po[...]