miniatura

– odeszła Maria Wójtowicz „Pani Maria, Dzidka, a dla mnie kochana Marysia – siostra z wyboru. Poetka o ogromnej wrażliwości. Bogobojna, dobry człowiek, prawdziwy przyjaciel. Długo chorowała, gasła. Nie narzekała. Swoje troski, cierpienia i ból przedkładała Bogu w dziękczynnych modlitwach, tak jak zalecał autor Listu do Filipian 4,6” – napisała jej przyjaciółka. W Warszawie 8 sierpnia 2022 roku zmarła Maria Wójtowicz, od lat współpracująca ze „Zwiastunem Ewangelickim”. Warszawianka od pokoleń, przyszła na świat 4 października 1939 roku w ogarniętej wojną stolicy, w piwnicy rodzinnego domu przy ul. Kazimierzowskiej. Ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim i przez 35 lat uczyła łaciny, przede wszystkim w X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi. Przez 20 lat była reżyserką teatru młodzieżowego, który[...]

miniatura

diakon Janina Kisza-Bruell (1935–2022) W wieku 86 lat 15 marca 2022 r. w Bielsku-Białej zmarła diakon Janina Kisza-Bruell. Urodziła się 6 czerwca 1935 r. w Cieszynie jako córka Jana i Anny z domu Folwarczny. Ojciec pracował jako sekretarz parafii ewangelickiej w Cieszynie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie. W roku 1955 rozpoczęła studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego została, jak się to wówczas nazywało, wprowadzona w urząd nauczania kościelnego. Wraz z nią w kościele w Wiśle 15 grudnia 1963 r. ordynowane zostały Helena Gajdacz, Emilia Grochal oraz mieszkająca obecnie w Niemczech Krystyna Frank-Smoleńska. Od 1959 r. służyła w parafii ewangelickiej w Cieszynie. Najpierw jako nauczycielka religii i prowadząca godziny biblijne, a później także jako duszpasterz kobiet[...]

miniatura

Irena Andrejew-Preiss (1937–2022) W wieku 84 lat 14 marca 2022 r. zmarła Irena Andrejew-Preiss – filolożka, wieloletnia wykładowczyni języka niemieckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, żona ks. Waldemara Preissa. Irena Andrejew-Preiss, córka Jerzego Andrejewa i Hildy z d. Wille urodziła się 22 maja 1937 r. w Białymstoku. W okresie drugiej wojny światowej rodzina mieszkała w Hajnówce, a po wojnie w Bydgoszczy. Tam w 1952 r. była konfirmowana. W 1955 r. zdała maturę w bydgoskim I LO i rozpoczęła studia na filologii germańskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pod koniec studiów spotkał ją poważny cios: po długiej i ciężkiej chorobie zmarł jej ojciec. Pracę rozpoczęła jako nauczycielka języka niemieckiego – najpierw w szkole średniej, a potem jako lek-tor języka niemieckiego na wyższych uczelniach. Najdłużej[...]