miniatura

„Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”. 1 Kor 7,23 Ponownie będziemy obchodzić Święto Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada będziemy wspominać znane postacie historyczne, tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, język i tożsamość. Jednak dla różnych osób dzień niepodległości będzie się różnił i skupiał na innych elementach. Na innych niepodległościach. Być może dla niektórych świętem niepodległości mógłby być rok 1989, obrady przy okrągłym stole, dzień kompromisu, kiedy uwolniliśmy się od reżimu komunistycznego. Dla nas, ewangelików, niepodległość będą zapowiadać znamienne słowa Zygmunta II Augusta: „Nie jestem królem ludzkich sumień” będące przyczynkiem do konfederacji warszawskiej i ugody sandomierskiej, ale przede wszystkim będące wyrazem tolerancji religijnej w Królestwie Polskim.[...]

miniatura

  Zadaję sobie pytanie, jak będzie wyglądał w naszym kraju tegoroczny dzień 11 listopada, czyli nasze Narodowe Święto Niepodległości? Czy znowu usłyszymy, kto ma prawo żyć w ziemi, którą nazywamy Polską, w co mamy wierzyć, kogo tępić, kto jest zdrajcą i nie-Polakiem? Nie pamiętam, kiedy ostatnio święto to było wolne od manifestacji, na których ludzie ludziom nie wyznaczaliby granic ich wolności. Kiedy nie krzyczeliby, gdzie jest miejsce tych, którzy nie zgadzają się z nimi, krzyczącymi. Nie pamiętam już, kiedy ostatnio 11 listopada był dniem, w którym zamaskowani ludzie nie wykrzykiwaliby ksenofobicznych i rasistowskich haseł, nie niszczyliby witryn sklepowych, nie przewracaliby śmietników, a Polak w Polaka nie rzucałby brukową kostką. Wspólny wróg Tłem dla tegorocznego święta są wydarzenia ostatnich miesięcy i tygodni. Latem w naszym[...]

miniatura

„Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego”. ŚE 465,1 Śpiewamy tę piękną pieśń w tłumaczeniu Jana Kubisza w chwilach emocjonalnych uniesień – konfirmacji i ślubów. Zdarza się, że również na pogrzebach. Śpiewamy po to, aby przypominać o tych najważniejszych wartościach: domu rodzinnym, naszych korzeniach, Ojczyźnie. W jej treści odnajdujemy szacunek i docenienie tego, co dla każdego człowieka w naszej przestrzeni geograficznej i kulturowej jest najwartościowsze, rodzinnego gniazda, małej ojczyzny, czyli miejsca wychowania, wzrastania w wierze, kształcenia się, miejsca związanego z naszym codziennym życiem. W szerokim rozumieniu – odnajdujemy Ojczyznę, przestrzeń określoną granicami z ludźmi posługującymi się jednym językiem. Dzień 11 listopada 1918 roku to data[...]

miniatura

„Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny”. 1 Kor 15,57-58 W dniu 11 listopada 1918 roku późniejszy marszałek Józef Piłsudski odebrał od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Dzień ten był początkiem nowej, wolnej i niepodległej Polski, która odrodziła się po 123 latach niewoli. Dlatego właśnie ta symboliczna data stała się dla nas nie tylko pamiątką tamtych wydarzeń, ale także dniem, w którym składamy hołd wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków tworzyli i budowali naszą Ojczyznę. Pamiętamy przede wszystkim o naszych współwyznawcach, którzy na wszystkich płaszczyznach służby publicznej odcisnęli swoje piętno i złożyli świadectwo[...]