miniatura

„Gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście palmowe, wyszli Mu naprzeciw i wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela! A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, zgodnie z tym, co jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu: Oto twój Król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. (…) Dawał więc świadectwo tłum, który był z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, bo usłyszeli, że On uczynił ten znak”. J 12,12-15.17-18 (BE) Być może bardzo dobrze znamy historię Niedzieli Palmowej oraz konsekwencje wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Co roku przecież rozpoczynamy ten niezwykle ważny tydzień w roku, Wielki Tydzień, który kieruje uwagę na najbardziej dramatyczne i najważniejsze zdarzenia w historii świata. Po raz kolejny[...]