miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach przypominaliśmy relacje z ówczesnych „Zwiastunów Ewangelickich”. Tu prezentujemy ostatnie światowe spotkanie federacji. Nabożeństwo na rozpoczęcie Teksty biblijne ilustrowano scenami lub pantomimą Miasta jubileuszu– miejsca ważnych wydarzeń w roku 2017 „Reformacja to trwający od 500 lat proces, który objął swym[...]