miniatura

Coraz częściej w relacjach międzyludzkich pojawia się słowo mobbing. Co rusz słyszę skargę: mój szef stosuje wobec mnie mobbing, mój starszy brat sprawia, że czuję się mobbingowana. Konfirmant skarży się, że zmuszanie go do nauki wyznania wiary i Psalmu 23 jest mobbingiem. No to zacząłem się douczać, co to jest mobbing? Na stronie internetowej biznes.gov.pl znalazłem następujące wyjaśnienie: „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Mobbing występuje, gdy działania te lub zachowania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, a także izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Z powyższego wynika, że mobbing[...]