miniatura

Po raz drugi parafia w Gliwicach zorganizowała Zjazd Młodych Dorosłych. W tym roku w dniach 28-30 kwietnia odbył się on w Rudach k. Rybnika w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym. W zjeździe wzięło udział 50 osób z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość porozmawiać ze sobą, przełamać pierwsze lody, a po kolacji zatańczyć na kameralnej potańcówce. Równocześnie można było skorzystać ze strefy gier. Sobota rozpoczęła się wykładem Pawła Miklera pt. Moje miejsce, w którym dotknął wielu trudnych tematów dla osób wchodzących w dorosłe życie. Po wykładzie modlono się w grupach, żeby to, co wykiełkowało w sercach, przynieść od razu Panu Bogu. Kolejnym punktem programu było studium życia postaci biblijnych – Daniela, Estery, Jonasza, Józefa i Rut. Uczestnicy na podstawie postawionych pytań[...]

miniatura

– co proponuje projekt „Młodzi Teolodzy we Wspólnocie” Jak wygląda teolog? Dla wielu przyjmuje postać starszego mężczyzny o jasnej, europejskiej karnacji, z poważnym wyrazem twarzy, często z bródką, srebrnymi pasemkami we włosach, czasem ubranego w długą czarną togę z befkami. Taki obraz nie powinien dziwić, ponieważ przez wieki teologia – wbrew swemu rodzajowi gramatycznemu – była domeną tylko mężczyzn: od Tertuliana i Augustyna przez Lutra i Melanchtona do Bonhoeffera i Tillicha. Dziś już tak nie jest. W lecie 2020 roku Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE), zobowiązana przez Zgromadzenie Ogólne WKEE (Bazylea, 2018) do zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w życie i działalność Wspólnoty, rozpoczęła realizację programu „Młodzi teolodzy we Wspólnocie”. Jego celem jest zebranie grupy młodych teologów[...]

miniatura

W dniach 1-3 kwietnia 2022 roku w Bytomiu-Miechowicach odbył się pierwszy Zjazd Młodych Dorosłych 20+ organizowany przez parafie w Gliwicach, Miechowicach oraz diecezjalne duszpasterstwo młodzieży diecezji katowickiej. Do udziału w tym spotkaniu zgłosiło się ponad 50 osób, które pochodziły także z innych diecezji. W piątkowy wieczór uczestnicy wzięli udział w quizie biblijnym, podczas którego mogli się lepiej poznać w mniejszych grupach. W sobotę można było wysłuchać wykładów – ks. Jana Kurko na temat działania Ducha Świętego oraz pastorostwa Joanny i Andrzeja Wójcików, którzy mówili o małżeństwie. Następnie odbyły się warsztaty. Do wyboru było kilka propozycji, a wśród nich: robienie kul do kąpieli, warsztaty wokalne, układanie klocków lego oraz wizyta w miechowickim schronie. Po południu odbyło się spotkanie z Rhondą i Adamem[...]

miniatura

Rok 2022 można śmiało nazwać rokiem wyborczym. W wielu parafiach będzie wybierana rada parafialna. We wszystkich parafiach odbędą się wybory delegatów do synodów diecezjalnych. Kolejnym krokiem będą wybory rad diecezjalnych i delegatów do Synodu Kościoła. Natomiast podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła odbędą się wybory radców konsystorza. Konsystorz to liczący osiem osób nasz kościelny rząd. Prezesem konsystorza, czyli takim premierem jest z urzędu biskup Kościoła. Synod Kościoła wybiera świeckiego wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich. Kadencja konsystorza podobnie jak kadencje wszystkich gremiów zarządzających w Kościele trwa pięć lat. Wybory konsystorza zawsze wywołują wiele emocji, dyskusji – od tego, jaki będzie konsystorz, w dużej mierze zależy funkcjonowanie całego Kościoła. Podobnie jest w[...]

miniatura

  W szkole owszem, lubiło się niektóre lekcje. Wielu z nas jednak pamięta, że część zagadnień, nawet z tych ulubionych przedmiotów, wkuwało się przed klasówkami czy sprawdzianami. Jak to mówią: „Jednym uchem wleciało do głowy, trochę tam pobyło, a później wyleciało”. Nie widzieliśmy związku przyswajanej wiedzy z naszym życiem, zwłaszcza tym, które ma jeszcze później nastąpić. Pewien dziadek często przechwalał się przed wnukami, że w szkole jego ulubionym przedmiotem była zawsze matematyka i na lekcjach nigdy nie miał z nią problemu. Pewnego razu przychodzi do niego jeden z wnuków z prośbą o pomoc w kwestii wytłumaczenia mu reguł, potrzebnych do rozwiązania zadania domowego. Kiedy dziadek spojrzał na problematyczne dla wnuka działania matematyczne, okazało się, że ni w ząb tego nie pojmuje. Szybko zaczął szukać w pamięci[...]