miniatura

W związku z kolejnym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan Polska Rada Ekumeniczna na swojej stronie internetowej – ekumenia.pl – opublikowała tekst ukazujący jak poszczególne Kościoły zrzeszone w tej organizacji zapatrują się na ekumenizm. Dzisiaj [tj. 18 stycznia – przyp. red.] rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas wspólnych spotkań i modlitw chrześcijan różnych wyznań, a także szczególnej refleksji nad ideą ekumenizmu. Jakie podejście do ekumenizmu mają Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku od 18 do 25 stycznia. Chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Uczestniczą w nich Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej,[...]