miniatura

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił na w Chrystusie pełni błogosławieństwa. (…) w Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym”. Ef 1,3.13 (BE) Trinitatis, czyli Święto Trójcy Świętej – ostatnia niedziela półrocza Pana, świątecznej części roku kościelnego. Teologicznie – to swoiste podsumowanie drogi wiary, pielgrzymki prowadzącej z Betlejem przez Egipt, Nazaret, Galileę aż do Jerozolimy, do krzyża na Golgocie, przez pusty grób, znowu do góry w Galilei (por. Mt 28,16) lub góry Oliwnej (por. Dz 1,12), gdzie Jezus wstąpił do nieba. Przedostatnia niedziela świąteczna poświęcona jest Duchowi Świętemu – Zielone Świątki to zarazem dzień ustanowienia Kościoła, jakby kontynuacja zbawczego działania Jezusa Chrystusa[...]