miniatura

Emil Leyk 17.07.1893-26.07.1972 Działacz narodowy na Mazurach zmarł 50 lat temu. Urodził się w Lemanach pod Szczytnem. Był synem Bogumiła Leyka, również znanego działacza mazurskiego. Studiował w Monachium, gdzie otrzymał dyplom inżyniera budownictwa. W 1919 r. jako członek Mazurskiego Związku Ludowego działał na rzecz Polski w trakcie plebiscytu na Mazurach. W 1920 r. na jednym z wieców został pobity przez niemiecką bojówkę. Rok później zerwał z polskim ruchem po zadeklarowaniu przez Niemców utworzenia autonomii Prus Wschodnich. W okresie międzywojennym pracował w wyuczonym zawodzie w Niemczech i był specjalistą ds. budownictwa. W lipcu 1940 r. został powołany do armii niemieckiej i przydzielony do Zbrojeń i Gospodarki Wojennej Wehrmachtu. W 1941 r. skierowano go do Grecji, gdzie był szefem placówki nadzorującej grecki przemysł zbrojeniowy.[...]