miniatura

Ciekawy moment w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce nastąpił, moim zdaniem, w czerwcu 2023 roku. W dniu 1 czerwca proboszczem administratorem dwóch parafii została po raz pierwszy kobieta – ks. Halina Radacz. Natomiast 30 czerwca pierwszym emerytowanym luterańskim księdzem płci żeńskiej została pisząca te słowa. Obie urodziłyśmy się w 1958 roku, jedna w styczniu, druga w sierpniu, ale jedna postanowiła już odejść w tak zwany stan spoczynku, ta druga zdecydowała się na przedłużenie aktywnej służby w Kościele, w związku z czym konsystorz podjął stosowną uchwałę. Zgodnie z Pragmatyką Służbową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, duchowni bez względu na płeć przechodzą na emeryturę po ukończeniu 65. roku życia. Jednak w szczególnych przypadkach konsystorz może księdzu służbę przedłużyć maksymalnie do lat[...]

miniatura

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku w Wiśle-Jaworniku odbyły się zajęcia Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. W pierwszym dniu uczestnikom zaprezentowano różne wymiary ewangelizacji w Kościele. Prof. Jerzy Sojka (ChAT) skupił się na ewangelizacji jako zadaniu Kościoła, ks. Marek Michalik przedstawił temat w kontekście parafialnym, natomiast ks. Tymoteusz Bujok mówił z perspektywy Centrum Misji i Ewangelizacji. Kursanci mogli skonfrontować się z pojęciem luterańskiego globalnego dialogu ekumenicznego, który zreferował prof. J. Sojka. Podczas forum prowadzonego przez bpa Adriana Korczago kursanci dzielili się doświadczeniami dnia codziennego, służby oraz przeżyciami z okresu wielkanocnego. W drugim dniu omawiano regulamin parafialny w praktycznym wymiarze. Ponadto kursanci wzięli udział w wycieczce po Wiśle, gdzie odwiedzili m.in. Galerię[...]

miniatura

Nie wiem, czy wszyscy w naszym Kościele mają świadomość, że mamy kryzys powołań. Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z tą myślą, żeby w przyszłości być luterańskim duchownym. Już teraz zaczyna nam brakować duchownych. Problemu nie rozwiązuje ordynacja kobiet. Od rozpoczęcia studiów do ordynacji potrzeba około 6–7 lat. W ciągu najbliższych kilku lat wielu księży przejdzie na zasłużony odpoczynek, czyli emeryturę. Kto ich zastąpi, skoro nie ma studentów teologii? Urząd duchowny nie jest konieczny do zbawienia. Jednak jest potrzebny do istnienia Kościoła. Bez odpowiednio powołanych i przygotowanych duchownych nie będzie zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania świętych sakramentów. A to należy do istoty Kościoła. Przed wieloma laty obserwowałem jak[...]