miniatura

– spotkanie z wnukiem bielskiego proboszcza „Ułożona przez niego historia miasta jest zarazem historią polsko-niemiecką i zarazem historią ewangelików” – mówił Gero Vogel, 83-letni wnuk długoletniego, przedwojennego proboszcza parafii ewangelickiej w Bielsku ks. Richarda E. Wagnera. Posiłkując się zapiskami i wspomnieniami swojego dziadka napisał książkę pt. Klein-Wien – Eine deutsche Sprachinsel in Österreichisch Schlesien. Bielitz und sein letzter deutscher evangelischer Pfarrer (Mały Wiedeń – niemiecka wyspa językowa na austriackim Śląsku. Bielsko i jego ostatni niemiecki proboszcz). Prezentuje w niej mniej znaną historię Bielska z czasów przedwojennych i wojennych. Ks. Richard E. Wagner Spotkanie dyskusyjne z Gero Voglem na temat wydanej w ubiegłym roku w Berlinie książki oraz na temat pamięci o wielokulturowym i wielowyznaniowym[...]

miniatura

Z początkiem roku ukazała się książka Zerwane ogniwo. Ewangelicy na ziemi zagórowskiej pod redakcją Mirosława Słowińskiego i Katarzyny Połom. To wynik blisko 3,5-letniej pracy kilku autorów, tłumaczy oraz poszukiwaczy pamiątek. Za cel postawili sobie udokumentowanie historii parafii ewangelickiej w Zagórowie, losów ewangelickich mieszkańców terenu Puszczy Pyzdrskiej i zachowanie pamięci po – dziś już bardzo nielicznej – społeczności niemieckojęzycznych osadników.  W 2007 roku ukazała się książka Zagórów. Album miasta 1407-2007 będąca panoramicznym obrazem miasta i jego mieszkańców – na 600-lecie nadania praw miejskich Zagórowa. Kilka lat później ukazały się Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab. Najnowsza publikacja o ewangelikach stanowi dopełnienie trylogii wielokulturowego miasteczka wschodniej[...]

miniatura

Ukazała się kolejna książka Jarosława Kłaczkowa o biskupie Andrzeju Wantule. Profesor, znawca dziejów ewangelicyzmu w Polsce, jest już autorem biografii tego biskupa Kościoła w latach 1959-1975. Tym razem omawia okres studiów przyszłego duchownego na Uniwersytecie Warszawskim i we Francji, korzystając z materiałów zachowanych w rodzinnym archiwum swego bohatera. Przejście z rodzinnego Ustronia do stolicy musiało być w tamtych czasach sporym szokiem kulturowym. Sygnalizuje to świetnie napisane wprowadzenie, a następnie omówienie poszczególnych przystanków życiowych bohatera biografii, przeplatane cytatami z korespondencji do ojca Jana Wantuły (z uwspółcześnioną pisownią), ciekawie ilustrowane – zamieszczono m.in. tytułowy indeks. Listy były wówczas jedyną formą wymiany myśli z odległą rodziną. Andrzej Wantuła dostrzegał blaski, jak i cienie[...]

miniatura

– austriacki Kościół ewangelicki mierzy się z nazistowską przeszłością kraju   Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii mierzy się ze swoją trudną przeszłością z lat 1938-1945. Przez wiele lat po drugiej wojnie światowej opinia publiczna w Austrii żyła w przekonaniu, podtrzymywanym przez polityków i media, że kraj ten był „pierwszą ofiarą agresji Hitlera”. Obalanie tego mitu jest trwającym wciąż i bolesnym dla Austriaków procesem. Jednym z jego elementów jest wydana niedawno książka o ewangelickich księżach w leżącym na terenie Austrii obozie koncentracyjnym w Mauthausen – założonym jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Niełatwy proces obalania mitu ofiary, rozpoczęty w latach 80. XX wieku, trwa do dzisiaj. Ważnym głosem w tej sprawie jest zaangażowanie Kościoła ewangelickiego, który[...]

miniatura

  Poprzez słowa innych oddać hołd mistrzowi słowa – taki zamysł powzięli organizatorzy drugiej edycji Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha „Granatowe Góry”. Trzydniowe wydarzenie odbyło się w Wiśle, rodzinnym mieście pisarza, w dniach 3-5 czerwca 2022 r. Interesującym punktem programu była możliwość odwiedzenia jego rodzinnego domu, w którym często bywał i również tworzył. Program wypełniły spotkania na trzech scenach – z pisarzami, ale przede wszystkim reportażystami, tworzącymi literaturę faktu. Gatunek ten w zasadzie Pilcha nie zajmował, a bieżące i palące tematy nie tyle opisywał, co błyskotliwie komentował w felietonach. Wśród festiwalowych gości byli reporterzy znani z pierwszych stron gazet, jak: Wojciech Tochman, Cezary Łazarewicz, Jacek Hugo-Bader, Krystyna Kurczab-Redlich, Małgorzata Rejmer czy Katarzyna Surmiak-Domańska,[...]

miniatura

Nową książkę Wydawnictwa Augustana zaprezentowano 27 maja 2022 roku we Wrocławiu. Autorem Okruchów życia jest Henryk Dominik, długoletni felietonista „Zwiastuna Ewangelickiego” i swego czasu pracownik wydawnictwa, który mieszka obecnie w stolicy Dolnego Śląska. Książka wskrzesza ważne dla autora fakty i osoby oraz refleksje z nimi związane. Przypomina sprawy ważne, może tylko w ułamku życia, po których jednak pozostał w pamięci niezatarty ślad. W trakcie nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej proboszcz parafii ks. Marcin Orawski w imieniu swoim i parafian pogratulował autorowi, składając również urodzinowe życzenia z okazji minionej w 2021 roku 90. rocznicy urodzin. Z powodu pandemicznych ograniczeń nie można było jej wtedy świętować w parafialnym gronie. Proboszcz podkreślił jego zaangażowanie w życie parafii: przez wiele lat[...]

miniatura

Książka podejmuje temat powojennych dziejów diecezji mazurskiej. Poprzednie prace autora opisywały wcześniejsze okresy historii Kościoła ewangelickiego na terenach dzisiejszych Warmii i Mazur. Autor sięga w niej po opracowania naukowe, jakie ukazały się w latach powojennych na temat ewangelicyzmu na Mazurach, korzysta też z materiałów źródłowych i archiwalnych naszego Kościoła. Książka obejmuje okresy 1945-1959, 1960-1989 oraz dekady po 1989 roku. Aneks zawiera pełną listę duchownych, którzy pracowali w diecezji mazurskiej od 1945 roku. Spojrzenie z dystansu Autor spogląda w niej obiektywnie, z podwójnego z dystansu. Raz jako historyk, dwa – jako osoba spoza ewangelickiego kręgu wyznaniowego. Postrzega ewangelików jako społeczność dość krytycznie, choć w jego ocenie rzeczywistości nie brak życzliwości. Pisze więc o zrozumiałym poczuciu[...]