miniatura

- konkurs biblijny Finał w Bielsku-Białej; powyżej w Warszawie W roku szkolnym 2023/2024 po raz 17. zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Do finału, który odbył się 9 marca w Bielsku-Białej i Warszawie, zakwalifikowało się 131 uczniów z terenu 5 diecezji Kościoła luterańskiego. Temat konkursu brzmiał Jezus naszą nadzieją, a uczniowie czytali Ewangelię Mateusza. W Bielsku-Białej finał odbył się w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, która znajduje się na Bielskim Syjonie. Wzięli w nim udział uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników, rodziców oraz katechetów przywitała generalna wizytator nauczania kościelnego diakon Ewa Below. Następnie głos zabrał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który oparł swoje rozmyślanie na tekstach z Z Biblią na co dzień. Na zakończenie do[...]