miniatura

  Słowo spowiedź czasem traktowane jest – absolutnie niesłusznie – jako synonim słowa komunia. To dwa różne, choć związane z sobą pojęcia. Oba są istotnymi częściami naszego chrześcijańskiego życia. Spowiedź, czyli wyjście z impasu Kilkadziesiąt lat temu modne były gliniane bądź kamionkowe wazony. Jeden z takich wazonów stał w naszym domu. Mam wrażenie, że mama była dumna, że w czasach gdzie trudno było o prawie wszystko, udało jej się kupić taki bibelot. Radość nie trwała jednak długo – jedyny syn podczas zabawy niechcący nauczył się, jak z czegoś ładnego zrobić kupkę skorup. Pamiętam pytanie mamy: Kto rozbił wazon? Co to za pytanie, przecież byłem w domu sam! Gdy myślę o tym, przychodzą mi do głowy inne, równie „dziwne” pytania, które Bóg zadawał człowiekowi już w ogrodzie Eden. „Gdzie jesteś Adamie?” –[...]

miniatura

„Wtedy powiedzieli: Jaki znak uczynisz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli Tobie? Czego dokonasz? Nasi ojcowie zjedli mannę na pustyni, jak jest napisane: Dał im do zjedzenia chleb z nieba. Wówczas Jezus im oznajmił: Zapewniam, zapewniam was, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. (...) Chlebem Boga bowiem jest Ten, który zstąpił z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Jezus im odpowiedział: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we Mnie, nigdy nie będzie odczuł pragnienia”. J 6,30-35 (BE) Za Jezusem poszedł cały tłum. Widzieli znaki, które uczynił lecząc chorych. W Ewangelii Jana czytamy, że zebrało się wokół Niego pięć tysięcy mężczyzn, a ponadto kobiety i dzieci. Ogromne rzesze ludzi. Jezus wiedział, że są głodni, wiec użył pięciu chlebów i dwóch[...]

miniatura

– goście przy tym samym Stole Pańskim   Forma przystępowania do Sakramentu Ołtarza to jedna z tych rzeczy, którą niejednokrotnie traktujemy jako jeden z wyznaczników naszej luterańskiej tożsamości. Sprzyja temu fakt, że żyjemy w kraju z większością rzymskokatolicką, która Komunię Świętą zwykle przyjmuje pod jedną postacią. Sprzyjają też temu historyczne korzenie. Już przecież w XVI w. (ale i wcześniej – husyci) były grupy, które w ramach reform Kościoła domagały się przywrócenia kielicha dla wszystkich uczestników nabożeństwa. Kielich dla świeckich, oprócz liturgii w języku narodowym, był chyba najlepiej widoczną zmianą w nabożeństwie doby Reformacji. Waga wierności Słowom Ustanowienia w tym aspekcie znalazła swoje odzwierciedlenie choćby w Wyznaniu augsburskim (art. XXII). Zdecydowane opowiedzenie się za Komunią[...]

miniatura

– jedność w Komunii Świętej Zazwyczaj, gdy czegoś nie wiemy lub nie rozumiemy, staramy się wszelkimi sposobami uzupełnić swoją wiedzę. Każdy z nas od wieku dziecięcego aż do późnej starości ciągle czegoś się uczy. Sama wiara, która nie jest poparta elementarną wiedzą, staje się dla nas jak wędrówka po bezludnej pustyni. Począwszy od szkółki niedzielnej, poprzez lekcje religii i naukę konfirmacyjną stopniowo docierało do mnie, kim jest Bóg i co oznacza wiara w Niego. I to co najważniejsze – kim jest dla mnie Jezus Chrystus i co dla mnie uczynił. Kiedy po raz pierwszy dane mi było przystąpić do Stołu Pańskiego w dniu konfirmacji, dotarło do mojej świadomości, jak istotna jest w relacji z Bogiem ta społeczność. Nikt z nas nie spodziewał się, że kiedyś może nastąpić czas, że dostęp do Komunii Świętej będzie dla nas[...]

miniatura

  Jednym z głównych tematów, którym żyjemy przed, podczas i po świętach, jest jedzenie. Pytamy siebie nawzajem o tradycyjne potrawy wigilijne, planujemy menu, robimy zakupy, gotujemy. Potem jemy, dojadamy, przejadamy się, a w końcu podejmujemy postanowienia noworoczne o innym odżywianiu się. Jedzenia może zabraknąć, może go być za dużo, jedzenie może zaszkodzić albo wzmocnić i odżywić. Fascynujące jest to, że Bóg używa jedzenia, by pokazać nam, w jaki sposób funkcjonujemy na płaszczyźnie duchowej. W Biblii możemy znaleźć wiele historii, w których jedzenie zmienia kondycję duchową człowieka, relację z Bogiem. Zanim przyjrzymy się trzem wybranym fragmentom Pisma Świętego, zwróćmy uwagę na elementy ważne w procesie jedzenia: głód, wybór potrawy i konsekwencje. Trzy elementy jedzenia Głód to element, który zadaje nam pytanie o to,[...]

miniatura

  I dożyliśmy zarazy w XXI wieku! Jest to obecnie i zapewne jeszcze długo będzie temat pierwszoplanowy. Spory polityczne jakby umilkły, mimo że kampania prezydencka w toku, bo teraz największym wspólnym wrogiem jest wirus. I to jest prawda – wspólnym. Koronawirus jest wrogiem wszystkich: mieszkających na Wschodzie i Zachodzie, bogatych i uboższych. Przy okazji można zauważyć jak wielki wpływ ma uchwalone prawo na naszą rzeczywistość. Mam na myśli prawo państwowe, uchwalane przez parlament i stosowane w praktyce przez sędziów w sądach powszechnych. Ale także prawo obowiązujące w naszym, ewangelickim, Kościele uchwalone przez Synod Kościoła, określające porządek i formy obowiązujące w Kościele, a stosowane przez poszczególne rady diecezjalne i parafialne oraz przez proboszczów. Wśród duchownych rozwinęła się, na płaszczyźnie[...]

miniatura

W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi była w naszym Kościele szczególna. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem zmusiło duchownych i wszystkich wiernych do poważnego zastanowienia się nad odprawianiem nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, sprawowaniem Sakramentu Komunii Świętej i przystąpieniem do Stołu Pańskiego. W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Słowa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powołani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywaną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. Szokiem dla nich było[...]

miniatura

    Świat został w ostatnich tygodniach skonfrontowany z perspektywą epidemii koronawirusa. To budzi lęk i obawy. Jeden z Kościołów w Korei Południowej, który stał się ogniskiem choroby, dowodzi, że życie kościelne nie może ignorować zagrożenia. Na epidemię reagują także Kościoły luterańskie na świecie. Biskup Elisabeth Eaton z Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce (ELCA) przywołała w swoim liście pasterskim z tej okazji pismo Marcina Lutra zatytułowane Czy można uciekać przed śmiercią? z 1527 roku. Pismo to jest interesujące, gdyż wpisuje się w długą listę tekstów Lutra, w których zawarł duszpasterskie wskazania, mające być pomocą dla chrześcijan w realizowaniu ich wolności. Wolności opisanej w piśmie O wolności chrześcijanina, które zainspirowało temat roku w naszym Kościele. Wolności, która wynika ze[...]