miniatura

Poprosiliśmy ordynowane na księży 7 maja 2022 r. kobiety o odpowiedzi na trzy pytania, aby krótko zaprezentowały dotychczasową drogę służbową oraz przedstawiły swoje nadzieje związane z nowym etapem służby. ks. Halina Radacz Ile lat jest Pani w służbie jako ewangelicka duchowna? Wprowadzona w urząd nauczania kościelnego zostałam 25 stycznia 1987 roku, to już dość dawno. Ks. sen. Paweł Kubiczek powiedział wtedy, bym nie oczekiwała wdzięczności od Kościoła ani od ludzi za swą służbę. Mam to w pamięci, choć muszę powiedzieć, że chyba się pomylił. Gdyby nie wdzięczność i wsparcie parafian – ludzi, z którymi na co dzień pracowałam (choć to może nie to słowo), nie wytrwałabym. Przebyłam długą drogę od niemówienia o ordynacji kobiet w ogóle, przez często niewybredne żarty, potem lekceważenie i wykluczanie, aż do rzetelnej[...]

miniatura

– historyczna ordynacja kobiet Sobota 7 maja 2022 roku zapisała się szczególnie w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Był to długo oczekiwany dzień, bo praktycznie zaczął się proces realizacji decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 roku o dopuszczeniu kobiet do posługi księdza. Tego dnia w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 9 kobiet, które były dotychczas diakonami, ordynowano na księży. Były to: Halina Radacz, Małgorzata Gaś, Karina Chwastek-Kamieniorz, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk. Były diakonami przez różny czas – od 36 do 2 lat. Na to ważne wydarzenie do stolicy przyjechało wielu gości. Przede wszystkim ordynowanym towarzyszyły rodziny, parafianie i przyjaciele. Nowym księżom współtowarzyszyło też 50 duchownych z Polski i[...]

miniatura

– różne drogi kobiet w Kościele   Mają odmienne marzenia, plany i doświadczenia. Ukończyły teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Różnie układają się życiowe drogi tych kobiet, ale zawsze wiodą w stronę Kościoła, służby ludziom i Bogu. Powołanie to duże słowo Dorastała w specyficznym środowisku, bo chociaż na Śląsku Cieszyńskim, to w diasporze. Kończyce Małe, niewielka wieś na trasie z Cieszyna do Zebrzydowic, leżała na terenie województwa katowickiego i mieszkało w niej niewielu ewangelików. Ta struktura wyznaniowa paradoksalnie była rozwijająca duchowo, budziła ciekawość, otwierała na inne wyznania. Rodzina, zresztą też mieszana wyznaniowo, do kościoła jeździła do Cieszyna. W parafii tej duży wpływ wywarła na nią pastorowa dk. Helena Gajdacz, ks. Emil Gajdacz, z którym miała naukę[...]

miniatura

– jesienna sesja Synodu Kościoła W dniach 15-17 października 2021 r. w Warszawie synodałowie obradowali na 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Po długiej przerwie odbyła się ona stacjonarnie, choć dopuszczono też możliwość uczestnictwa przez Internet. Od jesieni 2019 roku odbyły się cztery sesje na platformie do wideokonferencji. Piątkowe obrady rozpoczęły się nabożeństwem, kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu. W swoim rozważaniu opartym o tekst Ewangelii Jana 5,39-42 nawiązał do aktualnych dyskusji na temat migrantów i LGBT oraz podziałów, jakie przebiegają nie tylko w polskim społeczeństwie, ale także przez wspólnoty i parafie. „Wydaje się, że wiele rozgraniczeń nie przebiega dziś między Kościołami czy wspólnotami chrześcijańskimi, ale w[...]

miniatura

– kobiety w Ewangelickim Kościele w Syrii i Libanie Kobiety zawsze były zaangażowane w życie Kościołów ewangelickich na Bliskim Wschodzie. Wkrótce po założeniu Kościoła prezbiteriańskiego w 1920 roku powstały pierwsze koła kobiet. Grupy te często mają swe źródło w spotkaniach godzin biblijnych, a później przekształcają się w zorganizowane koła kobiet. Od początku kobiety angażowały się w działalność misyjną, szczególnie w pracę z ubogimi. Działalność pierwszych prezbiteriańskich misjonarek, takich jak Sarah Smith, która poświęciła się edukowaniu dziewczynek i kobiet, stworzyła podwaliny pod pierwszą w całym Imperium Osmańskim szkołę dla dziewcząt. Poprzez edukację dziewczynek Kościół ewangelicki przyczynił się do zmiany stosunku do kobiet w całym regionie. Jeżeli kiedyś posłanie córki do szkoły było powodem do[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Mathilde Sabbagh, ewangelicką duchowną w Syrii Na Twoim profilu na Facebooku znajduje się informacja, że od pewnego czasu nie było bieżącej wody w Al-Hasaka. Jak sytuacja wygląda teraz? Trochę lepiej. Turcja zajęła najważniejsze źródło wody pitnej w północnej Syrii, aby osłabić Kurdów. Miasto nie miało wody przez ponad miesiąc i to akurat w upalny sierpień 2020 roku. Musieliśmy kupować wodę butelkowaną. Teraz mamy już przynajmniej wodę co dziesięć dni przez kilka godzin, głównie w nocy. Budzimy się wówczas nawzajem, wstajemy szybko i załatwiamy wszystko, co najważniejsze, sprzątamy i pierzemy. Napełniamy też naszą parafialną cysternę, aby zabezpieczyć wodę dla chorych. Dlaczego chciałaś studiować teologię? Dorastałam w parafii w Al-Hasaka. Mój ojciec był jednym z radnych parafialnych. Kościół był dla nas[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 1   Podczas obrad wiosennej, 5. sesji XIII Synodu Kościoła w 2014 roku zaproponowałem, aby Kościół skoncentrował się przez najbliższe lata na sześciu najważniejszych zagadnieniach. Wizja ta została szeroko przedstawiona, między innymi na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”. Jednym z jej elementów jest dyskusja oraz głosowanie nad ordynacją kobiet na księży, dlatego rozpoczęliśmy debatę na ten temat. Szeroka debata W maju ubiegłego roku w Warszawie odbyła się konferencja teologiczno-biblijna, podczas której zaprezentowano argumenty za i przeciw ordynacji kobiet oraz stan dyskusji w obrębie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Zdecydowana większość Kościołów zrzeszonych w ŚFL ordynuje kobiety. W krajach ościennych możemy więc spotkać kobiety, które są zarówno księżmi, jak i biskupami.[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 2   Pisząc o ordynacji kobiet w poprzednim numerze, skoncentrowałem się na przedstawieniu zarysu wniosku, który złożyłem podczas Synodu Kościoła, który zmierza do zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, w takim kierunku, aby umożliwiało ordynację kobiet na księdza. Opisałem też pokrótce drogę prowadzącą do ordynacji, jaką każdy kandydat – niezależnie od płci – powinien przejść. W kolejnych artykułach odniosę się też do przeszkód zasygnalizowanych w uchwale komisji. Będę chciał także przedstawić niektóre z argumentów, przedstawianych przez przeciwników ordynacji kobiet oraz zaprezentować praktyczne rozwiązania, które mogą usunąć wiele ograniczeń. Na razie powróćmy jeszcze do kwestii powołania oraz rozumienia urzędu duchownego. Jak rozpoznać powołanie Duże znaczenie w[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 4   Po raz czwarty poruszam zagadnienia związane z ordynacją kobiet na księży. W artykułach usiłuję odmitologizować opinie panujące na ten temat. Każdy z tekstów jest samodzielny, aczkolwiek nawiązuje do poprzednich, dlatego zachęcam do przeczytania całości. Tym razem chciałbym zająć się praktycznymi zagadnieniami związanymi z ordynacją kobiet. Bardzo często docierają do mnie wypowiedzi osób, które twierdzą, że nie widzą przeszkód teologicznych i biblijnych w ordynacji, ale mają wiele wątpliwości co do praktycznych możliwości jej wprowadzenia w Kościele. W jaki sposób głosić Ewangelię? Zasada Ecclesia semper reformanda mówi o tym, że Kościół jest ciągle w drodze. Towarzyszy człowiekowi w jego zmaganiach z rzeczywistością, ale również podąża za rozwojem społeczeństwa. Oznacza to[...]

miniatura

– dlaczego warto zmieniać poglądy cz. 5   Od pewnego czasu staram się w miarę kompleksowo przedstawiać zagadnienia związane z ordynacją kobiet na księdza w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zaakcentowanie, że dyskutujemy o ordynacji w kontekście polskiego Kościoła luterańskiego jest bardzo istotne, ponieważ decyzja, jaką ma przed sobą Synod Kościoła, powinna być suwerenna, wolna od zewnętrznych wpływów. Wewnątrz Kościoła prowadziliśmy dyskusję, podczas której starałem się uważnie wsłuchiwać w głosy i argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników ordynacji kobiet na księży. Ostatnio pojawiły się pod moim adresem zarzuty, że opowiadam się za ordynacją, podczas gdy powinienem zachować bezstronność. Ścieranie się poglądów Gdy zgłosiłem wniosek o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, która miałaby[...]