miniatura

– X Ekumeniczne Forum Katechetyczne W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 24 maja 2024 r. odbyło się X Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zorganizowała je Polska Rada Ekumeniczna (PRE), a ChAT objęła nad nim patronat. Tym razem dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w organizacji i nauczaniu religii oraz nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Sytuację ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przedstawił Tomasz Głowacki z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej. Wskazał na przygotowywane zmiany: rezygnacja wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz uelastycznienie w zakresie łączenia uczniów na lekcjach religii w grupy międzyoddziałowe (z klas równoległych) i grupy międzyklasowe (z różnych roczników). Drugi referat[...]