miniatura

W trakcie pierwszych trzech lat studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej byłem członkiem zespołu wokalno-instrumentalnego Effata. W roku akademickim, w trzy weekendy w miesiącu, wyjeżdżaliśmy do zapraszających nas ewangelickich parafii. Pamiętam te wyjazdy jako niezwykłe spotkania z ludźmi w różnym wieku, fantastyczne impulsy do studium teologicznego, możliwość poznawania życia Kościoła od różnych stron, w zróżnicowanej sytuacji diaspory. Wcześniej znałem Kościół w diecezji cieszyńskiej, z której pochodzę. Wyjazdy z Effatą pozwoliły mi poznać inną ewangelicką diasporę w Polsce. Jak się później okazało, służba w niej wciągnęła mnie tak bardzo, że nigdy nie miałem potrzeby powrotu do diaspory ewangelickiej w diecezji cieszyńskiej. Wiem, że to budzi zdziwienie, niezrozumienie. Usłyszałem nawet, że zapominam o[...]

miniatura

Jaki Kościół ma sens? – ewangelizacyjne Święto Kościoła w środku Polski w Zelowie W dniach 22-24 lipca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się Święto Kościoła w środku Polski. Taką nazwę nosi teraz organizowany tam przez wiele lat, we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Tydzień Ewangelizacyjny. Po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku powrócono do idei spotkania ewangelizacyjnego, ale w mniejszym – weekendowym – wymiarze. Zmieniono także nazwę, a słowo „Kościół” przywołano w znaczeniu: wspólnoty wierzących w Chrystusa, niezależnie od przynależności kościelnej i stopnia zaangażowania w życie parafialne. Punktem otwierającym, podobnie jak w roku ubiegłym, było spotkanie  w piątek przy grillu i seminarium o emocjach i relacjach w[...]