miniatura

– jak działają polscy joannici Jesienią ubiegłego roku odbyły się w Warszawie dwa ważne wydarzenia związane z działającymi na terenie Polski joannitami. Po informacjach, jakie ukazały się na ten temat, zadano mi pytania: Kim oni są? Jak to jest z tymi joannitami? Kto tam jest kim? Zwrócono także uwagę, że może warto wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Pomyślałem, że to dobry pomysł. Najpierw jednak o samych wydarzeniach. W sobotę 28 października odbyło się Zgromadzenie Członków organizacji Joannici Dzieło Pomocy, na którym wybrano nowe władze: zarząd i prezydium. Nowym przewodniczącym prezydium, czyli prezesem, został bp Paweł Hause, członek zakonu joannitów – rycerz honoru. Na kolejną kadencję został wybrany Simon von Kleist – rycerz honoru, a nowymi członkami prezydium: Przemysław Florjanowicz-Błachut – rycerz[...]

miniatura

– działalność Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Pomoc samarytańska jest jednym z filarów Kościoła chrześcijańskiego. W różnych Kościołach przybiera ona różne formy organizacyjne i nazwy. Ewangelikom znana jest Diakonia Polska. Obok niej od lat w wachlarz organizacji pomocowych, mających chrześcijański fundament i ewangelickie pochodzenie, wpisują się inne stowarzyszenia. Wśród nich są organizacje prowadzone lub wywodzące się z Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana z Jerozolimy potocznie nazywanego zakonem joannitów. Od kawalerów maltańskich do joannitów Historia powstania tego zakonu sięga XII wieku, czyli okresu wypraw krzyżowych, podczas których z zawiązanego przy szpitalu św. Jana w Amalfi (Włochy) nieformalnego bractwa papież Paschalis II w 1113 roku oficjalnie powołał zakon rycerski. Jego członkami[...]