miniatura

Wycieczkę do Ziemi Świętej zorganizowała parafia w Słupsku w dniach 22-29 stycznia 2023 roku. Oprócz słupskich parafian i osób zaprzyjaźnionych z parafią, wzięli w niej udział także ewangelicy z Torunia, Gdańska, Gliwic oraz z Lippstadt w Niemczech. Przygodę z Palestyną i Izraelem rozpoczęli od wyjazdu na Herodion, mauzoleum i pałacu Heroda. Ruiny tej imponującej budowli zlokalizowane są nieopodal Betlejem, w którym stacjonowali przez cały pobyt. Pierwszego dnia w programie zwiedzania było także Pole Pasterzy i Bazylika Groty Narodzenia. Prawdziwym ewenementem było to, że uczestnicy wyprawy byli tam zupełnie sami, zwykle miejsca te są pełne turystów. W kolejne dni zwiedzano Jerozolimę z Wzgórzem Świątynnym, sadzawką Betezda, Syjonem wraz z Wieczernikiem. Przebyli drogę wydarzeń Niedzieli Palmowej zwiedzając m.in. Ogród Oliwny. Zwiedzano także[...]

miniatura

Historyczna ordynacja w Azji W Jerozolimie 22 stycznia 2023 r. została ordynowana na księdza Sally Azar – pierwsza Palestynka w Kościele Ewangelicko-Luterańskich w Ziemi Świętej i Jordanii (Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land; ELCJHL). W trakcie uroczystości kościół był wypełniony po brzegi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kościołów z wielu krajów. ELCJHL jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) i w uroczystości wzięła udział ks. Anne Burghardt, sekretarz generalna ŚFL. „Ordynacja jest zaszczytem. Możliwość ta dla kobiety w moim Kościele to dodatkowy zaszczyt. Początkowo, kiedy poszłam do szkoły teologicznej, nie myślałam, że będę pierwszą ordynowaną kobietą. Cieszę się, że mogę być częścią historii związanej z równością płci w moim Kościele. Nie oczekuję, że będzie to łatwa droga,[...]

miniatura

„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo”. Ps 33,12 Każde nabożeństwo zbliża nas do starożytnego Izraela. Jeden z czytanych fragmentów to tekst starotestamentowy. Poznajemy historię ludu Bożego, jego wzloty i upadki oraz uniwersalną myśl starego przymierza. Historia narodu izraelskiego, to historia Bożego działania, opieki, ochrony w cieniu Jego skrzydeł. Dziesiąta niedziela po Święcie Trójcy Świętej – Niedziela Izraela, zachęca nas do pochylenia się nad praojcami wiary, nad ich przeszłością i teraźniejszością. Co o nich wiemy, co jeszcze pamiętamy i czy ta pamięć jest nam potrzebna? Nasza historia jest oderwana od życia Izraelitów, a teraźniejszość też taka się wydaje. Izrael. Na Starożytnym Wschodzie każde imię, każda nazwa miała swoje znaczenie. Nie było w tym względzie[...]

miniatura

„Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas! Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje! Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a[...]