miniatura

„Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? (...) Mąż to nienaganny (…) chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! (...) wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy”. Hi 2,3-5 Rzecz dzieje się w barze. Nie jest to jednak jakaś podrzędna speluna. W kwestii jakości jest to miejsce poza konkurencją. Nic zresztą dziwnego, bo jest umiejscowione w niebie. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przy stoliku i obserwujemy pewną scenę. Do niebiańskiego baru wchodzi Szatan. Przysiada się do Wszechmogącego, który sączy solankę ciechocińską, a sam zamawia koniak. Jeżeli do tej pory nie było w naszych sercach podejrzliwości wobec całej sytuacji, to taki dobór trunków powinien ją wzbudzić. Wywiązuje się[...]

miniatura

Rok temu, leżąc w szpitalu, gdy jako powikłanie po COVID-19 zdiagnozowano u mnie neuropatię obwodową, nie miałem żadnej pewności, czy będę jeszcze kiedykolwiek mógł chodzić o własnych siłach. Zastanawiałem się wtedy, dlaczego się to wydarzyło, a przede wszystkim, co będzie dalej? W jakim stopniu będę mógł wrócić do normalnego życia, jak będzie wyglądała moja służba? Czułem, że jeżeli Bóg pozwoli mi wrócić do wygłaszania kazań, powinienem wygłosić cykl tematyczny oparty na Księdze Joba i zastanowić się nad tym, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie. Motto: „On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz Jego ręce leczą”. Księga Joba 5,18 Dlaczego? – to zapewne najbardziej dramatyczne z pytań stawianych przez ludzi dotkniętych trudnymi doświadczeniami. Dlaczego ojciec zginął w wypadku? Dlaczego nasze dziecko urodziło się z zespołem[...]